Αντισταθμιστικοί δασμοί για τα επιδοτούμενα προϊόντα

Εάν η εταιρεία σας εξετάζει το ενδεχόμενο εξαγωγής, το τμήμα αυτό σας βοηθά να μάθετε ποιοι εισαγωγικοί δασμοί και άλλες δαπάνες ενδέχεται να αντιμετωπίσετε. Δεν παρέχει ειδικές ανά προϊόν πληροφορίες. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης προϊόντων.

Εκτός από τους δασμούς αντιντάμπινγκ, τα μέτρα κατά των επιδοτήσεων μπορούν να εφαρμοστούν στο προϊόν σας. Τα μέτρα αυτά ονομάζονται επίσης αντισταθμιστικά μέτρα. Αντισταθμίζουν τις επιπτώσεις μιας αθέμιτης επιδότησης από εμπορικό εταίρο.

Τα αντισταθμιστικά μέτρα μπορούν να συνίστανται σε διάφορα εργαλεία, αλλά συνήθως περιλαμβάνουν αυξημένους δασμούς. Ένα αντισταθμιστικό μέτρο μπορεί να συνίσταται σε πρόσθετο κατ’ αξίαν ή ειδικό δασμό. Μπορεί να εφαρμοστεί με τη μορφή ελάχιστης τιμής εισαγωγής ή μπορεί να συνίσταται σε «ανάληψη υποχρέωσης ως προς την τιμή», όταν ο εξαγωγέας δεσμεύεται να πωλήσει το προϊόν πάνω από μια ελάχιστη τιμή.

Πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες και τα μέτρα της ΕΕ κατά των επιδοτήσεων

Πληροφορίες σχετικά με όλες τις ολοκληρωθείσες και εν εξελίξει έρευνες κατά των επιδοτήσεων στην ΕΕ

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις