Πώς να χρησιμοποιήσω τον εμπορικό βοηθό μου για τις δημόσιες συμβάσεις

Μάθετε αν δικαιούστε να συμμετάσχετε σε συγκεκριμένο διαγωνισμό για δημόσιες συμβάσεις εκτός της ΕΕ σε λίγα εύκολα βήματα

Βήμα 1: Αναφέρατε τη χώρα σύναψης της σύμβασης

 • Ξεκινήστε επιλέγοντας την καρτέλα «Προμήθεια» του «Οεμπορικός μου βοηθός» στην αρχική σελίδα Access2Markets, και συνεχίστε
 • Επιλέγοντας τη χώρα στην οποία διεξάγεται η σύμβαση , από τον αναπτυσσόμενο κατάλογο.

Βήμα 2: Αναφέρατε τον αναθέτοντα φορέα

 • Χρησιμοποιώντας τις επιλογές σωρευτικού φιλτραρίσματος, και
 • Φυλλομετρώντας τον κατάλογο των οντοτήτων.

 

Τα διαθέσιμα κριτήρια φιλτραρίσματος είναι ειδικά για κάθε χώρα.

Ο πλήρης κατάλογος των οντοτήτων παρουσιάζεται όταν δεν έχουν συμπληρωθεί τα κριτήρια φιλτραρίσματος και πατηθεί το κουμπί «Αναζήτηση».

Τα αποτελέσματα αναζήτησης είναι σελιδοποίηση, με δυνατότητα επιλογής του αριθμού των εγγραφών που εμφανίζονται ανά σελίδα (10, 20 ή 30). Η πλοήγηση μεταξύ των σελίδων είναι διαθέσιμη στην κορυφή του καταλόγου.

Μόλις προσδιοριστεί, ο χρήστης μπορεί να πατήσει το κουμπί «Επιλογή» για να επιλέξει την οντότητα ενδιαφέροντος.

Στάδιο 3: Αναφέρατε το αντικείμενο και την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης

 • Επιλέγοντας το «Αντικείμενο» από τις διαθέσιμες επιλογές
  • Εμπορεύματα
  • Υπηρεσίες
  • Κατασκευαστικές υπηρεσίες
 • Και, προσδιορίζοντας την «Εκτιμώμενη αξία της προσφοράς» εκφρασμένη στο νόμισμα της χώρας σύναψης της σύμβασης. Το σύστημα υπολογίζει και παρουσιάζει την αντίστοιχη αξία που εκφράζεται σε ΕΤΔ (ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα).

Βήμα 4: Απαντήστε σε διαδοχικά υποβαλλόμενες ερωτήσεις

 • Με βάση τις επιλεγείσες επιλογές και την απάντηση κάθε ερώτησης, το σύστημα δημιουργεί την επόμενη ερώτηση που πρέπει να απαντηθεί και προσφέρει τις πιθανές απαντήσεις για την επιλογή του χρήστη
 • Οι ερωτήσεις εξακολουθούν να δημιουργούνται έως ότου δημιουργηθεί αξιολόγηση.

Βήμα 5: Διαβάστε την αξιολόγηση και τα σχετικά νομικά κείμενα και έγγραφα καθοδήγησης

 • Με βάση τις παρεχόμενες απαντήσεις, το σύστημα παράγει είτε
  • Θετική αξιολόγηση, όταν φαίνεται ότι οι εταιρείες της ΕΕ είναι επιλέξιμες για υποβολή προσφορών, ή
  • Αρνητική αξιολόγηση, όταν ο αναθέτων φορέας δεν υποχρεούται να εξετάσει προσφορές από εταιρείες της ΕΕ.

 

Οι αξιολογήσεις είναι ενδεικτικές και δεν είναι νομικά δεσμευτικές.

 

Στη σελίδα «Σύνοψη των παρεχόμενων πληροφοριών», μπορείτε ανά πάσα στιγμή να χρησιμοποιήσετε την επιλογή «Επεξεργασία» για να αλλάξετε οποιαδήποτε από τις απαντήσεις που δόθηκαν. Κατά συνέπεια, το σύστημα υπολογίζει εκ νέου και εξετάζει τα ερωτήματα που πρέπει να τεθούν στο νέο πλαίσιο.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις