Δασμοί

Ο δασμός είναι φόρος επί των εισαγωγών ή των εξαγωγών αγαθών μεταξύ χωρών.

Οι δασμοί είναι μια μορφή ρύθμισης του εξωτερικού εμπορίου και μια πολιτική που φορολογεί τα ξένα προϊόντα για να ενθαρρύνει ή να διαφυλάξει την εγχώρια βιομηχανία.

Τα τιμολόγια είναι ειδικά

Παράλληλα με τις ποσοστώσεις εισαγωγής και εξαγωγής, οι δασμοί συγκαταλέγονται μεταξύ των ευρύτερα χρησιμοποιούμενων μέσων για την προστασία της εθνικής παραγωγής από τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Διαβάστε περισσότερα για τα διάφορα είδη δασμολογικών μέτρων σ’ αυτή την ενότητα

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις