Όρος στο γλωσσάριο:

Κράτη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών

Χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών. Πρόκειται για την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις