Pojem v slovníku:

Štáty Európskeho združenia voľného obchodu

Krajiny Európskeho združenia voľného obchodu. Ide o Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy