Siduv päritoluinformatsioon

Kui te ei ole kindel oma kaupade päritolus või soovite lihtsalt õiguskindlust, võite taotleda siduvat päritoluteavet.

Siduv päritoluinformatsioon on seotud kirjaliku otsusega, mis kinnitab teie kauba päritolu, ja see on Euroopa Liidus siduv.

SPI-otsused on otsuse saajale ja ELi tolliasutustele siduvad. Otsused kehtivad tavaliselt kolm aastat alates väljaandmise kuupäevast.

Kuidas ja kus taotleda SPI-otsust?

Taotlused tuleks esitada kirjalikult selle ELi riigi pädevatele asutustele, kus äriühing on asutatud või kus ta kavatseb siduvat päritoluinformatsiooni kasutada. Peate veenduma, et siduvas päritoluinformatsioonis esitatud kaupade kirjeldus on identne kaupadega, mida te ekspordite või impordite.

Ametiasutustel on otsuse tegemiseks aega 120 päeva alates kuupäevast, mil nad Teie taotluse registreerisid.

Pange tähele, et siduva päritoluinformatsiooni olemasolu ei vabasta teid päritolutõendi esitamise nõudest.

Täiendav teave

Jagage seda lehte: