Tuotteen luokitus

Kaikki EU:sta vietävät tai EU:hun tuotavat tuotteet luokitellaan johonkin tariffikoodiin. Luokitus auttaa ymmärtämään, mitä ehtoja ja tariffeja tiettyyn tuotteeseen sovelletaan. Tariffikoodi, jota kutsutaanmyös tuotekoodiksi, sisältää seuraavat tiedot:

  • tuotteeseen sovellettavat tullit ja muut maksut
  • kaikki sovellettavat suojatoimenpiteet (esim. polkumyynti)
  • tuonti- ja vientimuodollisuudet sekä muut kuin tariffeihin liittyvät vaatimukset (terveystodistukset, laatutarkastukset, CE-merkintä jne.)

Maailmanlaajuista luokittelujärjestelmää kutsutaan harmonoiduksi järjestelmäksi ( HS). Se on Maailman tullijärjestön (WCO) kehittämä järjestely, johon kuuluu noin 5,000 perushyödykeryhmää. Se on järjestetty hierarkkiseen rakenteeseen seuraavasti:

  • osa
  • luku (2 numeroa)
  • otsakkeet (4 numeroa)
  • alaotsakkeet (6 numeroa)

Sitä tukevat tulkintasäännöt ja selittävät huomautukset.Maailman tullijärjestö (WCO) on laatinut luettelon maista, jotka soveltavat harmonoitua järjestelmää.

Euroopan unionin (EU) yhdistetty nimikkeistö on EU:n kahdeksannumeroinen koodausjärjestelmä, joka koostuu HS-koodeista ja muista EU:n alajaotteluista ja oikeudellisista huomautuksista, jotka on erityisesti laadittu EU:n tarpeita varten.

Jaa tämä sivu: