Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)

Tavarat – pääkäsitteet

Tässä osiossa esitellään liiketoimintakäsitteet ja -prosessit, jotka sinun olisi tunnettava, kun harkitset tavaroiden kauppaa. Palvelukauppaan liittyviä käsitteitä käsitellään erillisessä jaksossa.

Tässä jaksossa selostetut käsitteet on ryhmitelty seuraavien pääotsikoiden alle:

Share this page:

Linkit