Comhaontú Comhlachais AE-Maracó

Tháinig an Comhaontú Comhlachais Eora-Mheánmhara idir AE agus Maracó i bhfeidhm in 2000 agus cruthaíodh Limistéar Saorthrádála idir AE agus Maracó.

 

I gcás Mharacó, cumhdaítear na rialacha tionscnaimh i bPrótacal 4, arna leasú le Cinneadh Uimh. 1/2011.

Cuireadh tús leis an gcaibidlíocht maidir le Limistéar Domhain Cuimsitheach Saorthrádála idir an AE agus Maracó an 1 Márta 2013.

 

Léigh faoi stádas trádála AE-Maracó.

Is tír thairbhíoch PEM é Maracó — léigh faoi.

Deasc chabhrach trádála réigiúnaí

Deasc Chabhrach Trádála Euromed

Rochtain a fháil ar Dheasc Chabhrach Trádála Euromed chun deiseanna trádála a shainaithint, agus faisnéis a aimsiú maidir le rochtain ar an margadh, agus teagmhálacha comhpháirtithe ionchasacha i 10 dtír Euromed (an Ailgéir, an Éigipt, Iosrael, an Iordáin, an Liobáin, an Libia, Maracó, an Túinéis agus an Tuirc). Is féidir le trádálaithe é a úsáid chun a n-onnmhairí a fhás agus a leathnú isteach i margaí breise.

Tionscnamh atá á mhaoiniú ag an Aontas is ea Deasc Chabhrach Trádála Euromed, a dhear agus a chuireann an Lárionad Trádála Idirnáisiúnta i bhfeidhm chun borradh a chur faoi iomaíochas trádála na micrifhiontar, na bhfiontar beag agus na bhfiontar meánmhéide sna tíortha Euromed laistigh den réigiún agus san Aontas Eorpach.

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa