EU-Marokko-assosiaatiosopimus

EU:n ja Marokon Euro-Välimeri-assosiaatiosopimus tuli voimaan vuonna 2000, ja sillä luotiin EU:n ja Marokon välinen vapaakauppa-alue.

 

Marokon osalta alkuperäsäännöt sisältyvät pöytäkirjaan N:o 4, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä N:o 1/2011.

Neuvottelut pitkälle menevästä ja laaja-alaisesta vapaakauppa-alueesta EU:n ja Marokon välillä aloitettiin 1. maaliskuuta 2013.

 

Lue EU:n ja Marokon välisestä kauppa-asemasta.

Marokko on PEM:n edunsaajamaa — lue siitä.

Jaa tämä sivu: