Układ o stowarzyszeniu UE-Maroko

Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między UE a Marokiem wszedł w życie w 2000 r. i ustanowił strefę wolnego handlu między UE a Marokiem.

 

W przypadku Maroka reguły pochodzenia są objęte protokołem nr 4, zmienionym decyzją nr 1/2011.

W dniu 1 marca 2013 r. rozpoczęto negocjacje w sprawie pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu (DCFTA) między UE a Marokiem.

 

Informacje o statusie handlowym UE-Maroko

Maroko jest krajem korzystającym z PEM — czytało o tym.

Udostępnij tę stronę: