Tarife

Namjerava li vaše poduzeće uvoziti robu u EU? Ovaj odjeljak pomaže vam da razumijete neke od carina, kvota i drugih carina koje se mogu primjenjivati.

Razvrstavanje proizvoda i OTI

Kako pronaći tarifu za određeni uvezeni proizvod?

 • svaki proizvod koji se uvozi u EU razvrstava se u carinsku tarifu. Tarifna oznaka, koja se naziva i šifra proizvoda, pomaže vam da razumijete koje se tarife primjenjuju na vaš određeni proizvod. U skladu s tim prvo morate navesti tarifnu oznaku svojeg proizvoda. Više informacija o razvrstavanju proizvoda možete pronaći ovdje.
 • nakon što utvrdite odgovarajuću tarifnu oznaku za određeni proizvod, možete provjeriti carinsku stopu u Mojem trgovinskom asistentu

Obvezujuće tarifne informacije o razvrstavanju robe u carinsku tarifu

 • u EU-ovu sustavu obvezujućih tarifnih informacija (OTI) može se utvrditi ispravno razvrstavanje robe u carinsku tarifu koju namjeravate uvesti. Tako ćete moći razumjeti koje se carine primjenjuju na vašu robu i je li vam potrebna potvrda o uvozu. Odluka o OTI-ju pruža vam pravnu sigurnost u pogledu tog razvrstavanja u carinsku tarifu.
 • od 1. listopada 2019. svi postupci povezani s OTI-jem elektronički su i gospodarski subjekti moraju uvesti sve nove zahtjeve elektroničkim putem. Za više informacija vidjeti „”
 • sve odluke o OTI-ju koje su već donesene mogu se pronaći ovdje.

Utvrđivanje carinske vrijednosti

 • određivanje carinske vrijednosti je izračun ekonomske vrijednosti robe deklarirane za uvoz
 • carine (i PDV) izračunavaju se kao postotak vrijednosti robe – nakon što se odredi vrijednost robe, carinska tarifa i podrijetlo robe mogu se uzeti u obzir za izračun ukupne carine koju treba platiti za proizvod

Više informacija o izračunu carinske vrijednosti u EU-u dostupno je ovdje.

Oslobođenje od carine i suspenzija

 

Općenito, većina uvezenih proizvoda podliježe uvoznim carinama. Međutim, za neke posebne slučajeve može se primijeniti iznimka i nije potrebno plaćati carine.

Carine zajedničke carinske tarife primjenjuju se na robu koja se uvozi iz trećih zemalja preko vanjskih granica EU-a. U nekim posebnim okolnostima takve uvozne carine mogu biti oslobođene.

Vidjeti sve slučajeve u kojima se može odobriti oslobođenje od carine (Uredba Vijeća 1186/2009).

U nekim se okolnostima uvozne carine mogu privremeno (potpuno ili djelomično) suspendirati za određenu robu. To ne utječe na antidampinške pristojbe koje bi također mogle biti na snazi.

 • roba koja se uvozi u sustavu suspenzije smije se nastaviti slobodno kretati na tržištu EU-a, baš kao i sva ostala zakonito uvezena roba
 • suspenzije se obično odobravaju za sirovine, polugotove proizvode ili sastavne dijelove koji nisu dostupni u EU-u – nikada se ne odobravaju za gotove proizvode

Više podataka

Carinske kvote

U okviru carinskih kvota određene količine robe mogu se uvoziti po sniženoj ili nultoj carinskoj stopi. To ne utječe na antidampinške pristojbe koje su na snazi.

Carinske kvote omogućuju da proizvodi uvezeni u okviru određene kvote uđu na tržište Europske unije po nižoj carinskoj stopi nego za količine izvan kvota. Potrošačima pružaju veći izbor, a zemlje izvan EU-a potiču na otvaranje tržišta europskim proizvodima.

Povlaštene carinske kvote

 • te se kvote obično nalaze u trgovinskim sporazumima i preferencijalnim dogovorima između EU-a i određenih drugih zemalja.
 • ta vrsta kvote znači da se unaprijed utvrđena količina robe koja dolazi iz određene zemlje može uvoziti u EU po povoljnoj carinskoj stopi.

Autonomne carinske kvote

 • te se kvote mogu otvoriti u nekim gospodarskim sektorima kako bi se potaknulo tržišno natjecanje unutar EU-a – obično se primjenjuju Erga Omnes (na sve konkurente) i obično se dodjeljuju sirovinama, polugotovim proizvodima ili sastavnim dijelovima koji nisu dostupni u EU-u u dovoljnim količinama. 
 • za gotove proizvode nisu odobrene carinske kvote

Više informacija o carinskim kvotama dostupno je ovdje.

Upravljanje kvotama

Dodatne informacije po sektorima

Kako saznati više o carinskim kvotama?

Rezultati pretraživanja za vaš proizvod u Moj trgovinski pomoćnik pružaju informacije o carinskim kvotama i standardnim uvoznim vrijednostima. Naći ćete i upućivanje na zakonodavstvo koje se primjenjuje na te informacije.

Antidamping

Antidampinške pristojbe

Osim redovnih uvoznih carina, proizvod može podlijegati i antidampinškim ili drugim instrumentima trgovinske zaštite kada se uvozi u EU.

 • Proizvođači iz EU-a mogu podnijeti pritužbu Europskoj komisiji ako smatraju da proizvođači iz zemalja izvan EU-a nepošteno prodaju proizvod na tržište EU-a – proizvođači iz zajednice koji razmišljaju o podnošenju antidampinške pritužbe trebali bi se obratiti Europskoj komisiji.
 • Europska komisija može pokrenuti i ispitni postupak o dampingu na vlastitu inicijativu ili na zahtjev države članice EU-a.

Antidampinški postupak

Nakon što je primila pritužbu proizvođača predmetnog proizvoda iz EU-a, Komisija objavljuje obavijest u Službenom listu EU -a o pokretanju antidampinškog postupka. Najdulji rok za istragu u okviru ovog postupka je 15 mjeseci. Detaljni nalazi objavljuju se u Službenom listu. Na primjer, ti nalazi mogu uključivati uredbu kojom se uvode antidampinške pristojbe ili završava postupak bez uvođenja pristojbi.

Osnovna antidampinška uredba EU-a u skladu je s međunarodnim obvezama EU-a, posebno sa Sporazumom WTO-a o antidampingu.

Vidjeti i dijagram tijeka antidampinškog ispitnog postupka.

Uvjeti za antidampinške mjere

Ispitnim postupkom mora se dokazati sljedeće:

 • postoji damping proizvođača izvoznika u predmetnoj zemlji/predmetnim zemljama
 • pogođena industrija EU-a pretrpjela je materijalnu štetu
 • postoji uzročno-posljedična veza između dampinga i utvrđene štete
 • uvođenje mjera nije protivno interesu EU-a

Za detaljne informacije o uvjetima za uvođenje antidampinške mjere vidjeti Uvjete.

Ako se ispitnim postupkom utvrdi da su ispunjena prethodno navedena četiri uvjeta, na uvoz predmetnog proizvoda mogu se uvesti antidampinške mjere.

Te mjere obično imaju jedan od sljedećih oblika:

 • ad valorem carina (oporezovana prema transakcijskoj vrijednosti)
 • posebne carine (oporezovane po određenom iznosu proizvoda)
 • preuzete obveze u pogledu cijena (izvoznik izvan EU-a pristaje prodavati svoje proizvode po najnižoj cijeni u EU-u)

Pristojbe plaća uvoznik u EU-u, a naplaćuju ih nacionalna carinska tijela predmetne države članice EU-a.

Imajte na umu: ako EU prihvati proizvođačevu obvezu u vezi s cijenama, (dobrovoljno povećanje cijene) neće se naplaćivati antidampinške pristojbe na uvoz. Komisija nije obvezna prihvatiti ponudu za preuzimanje obveze.

Pravilo „manje pristojbe”

Može se uvesti pristojba kako bi se uklonili učinci dampinga na uvoz određenog proizvoda. Procjenjuje se razina pristojbe potrebne za uklanjanje štetnih učinaka dampinga. Mjere će se uvesti na razini dampinga ili štete, ovisno o tome što je niže.

Antidamping i brodovi

Pravila EU-a uključuju uredbu o prodaji novoizgrađenih brodova po pretjerano niskim cijenama. Za više pojedinosti vidjeti brodogradnju.

Trajanje mjera i preispitivanja

Mjere se općenito uvode na razdoblje od pet godina. Mogu podlijegati reviziji tijekom tog razdoblja ako:

Mjere prestaju važiti nakon pet godina, osim ako se pokrene revizija zbog predstojećeg isteka mjera.

Komisija prati mjere kako bi osigurala da su one učinkovite i da ih izvoznici i uvoznici poštuju.

Trenutačne antidampinške pristojbe

Informacije o svim završenim antidampinškim ispitnim postupcima i antidampinškim ispitnim postupcima koji su u tijeku možete pronaći ovdje.

Antisubvencijske ili kompenzacijske mjere

 • osim antidampinških pristojbi, antisubvencijske mjere mogu se primjenjivati na vaš uvozni proizvod – one se nazivaju i kompenzacijskim mjerama i namijenjene su ublažavanju učinaka nepoštene subvencije trgovinskog partnera.
 • postoje pravila kada su takve subvencije dopuštene i kada ih EU može suzbiti – možete pročitati više o tim pravilima o antisubvencijskim pravilima EU-a.
 • kompenzacijske mjere mogu se sastojati od različitih vrsta alata, ali se obično primjenjuju u obliku povećanih pristojbi – kompenzacijska mjera može se sastojati od dodatne ad valorem ili posebne pristojbe i može se primijeniti u obliku najniže uvozne cijene ili se može sastojati od „preuzete obveze u vezi s cijenama” ako se izvoznik obveže prodati proizvod iznad najniže cijene.
 • slično antidampinškim postupcima, industrija EU-a može podnijeti pritužbu Komisiji ako smatra da se uvoz proizvoda iz zemlje koja nije članica EU-a subvencionira i šteti industriji EU-a koja proizvodi isti proizvod.

Više informacija o antisubvencijskim mjerama možete pronaći ovdje.

Informacije o svim dovršenim i tekućim antisubvencijskim ispitnim postupcima možete pronaći ovdje.

Zaštitne pristojbe

 • zaštitne mjere mogu se primijeniti kada na industriju EU-a utječe nepredviđeno, naglo i naglo povećanje uvoza
 • takve se mjere primjenjuju vrlo rijetko i samo u vrlo specifičnim okolnostima.
 • zaštitne mjere mogu se sastojati od količinskih uvoznih ograničenja (trgovinskih kvota) ili povećanja carina – mogu se primjenjivati na sav uvoz dotičnog proizvoda od svih trgovinskih partnera ili iz robe posebnog podrijetla.

Više informacija o zaštitnim mjerama u EU-u možete pročitati ovdje.

 

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice