Az EU és Vietnam közötti szabadkereskedelmi megállapodás

A megállapodás dióhéjban

Az EU-Vietnam szabadkereskedelmi megállapodás 2020. augusztus 1-jén lépett hatályba.

Az EU-Vietnam beruházásvédelmi megállapodás azt követően lép hatályba, hogy valamennyi uniós tagállam ehhez hivatalos hozzájárulását adta.

A kereskedelmi megállapodás

 • megszünteti a vámokat, a bürokráciát és a Vietnamba irányuló export során az európai vállalkozások előtt álló egyéb akadályokat
 • megkönnyíti az olyan kulcsfontosságú termékek kereskedelmét, mint az elektronika, az élelmiszerek és a gyógyszerek
 • megnyitja Vietnam piacát az uniós szolgáltatások – például a közlekedés és a távközlés – exportja előtt.

Hatálybalépését követően a beruházási megállapodás

 • a beruházási környezet további javítása
 • nagyobb biztonságot nyújt az európai és vietnami befektetők számára.

Milyen előnyökkel jár az Ön vállalkozása számára?

A kereskedelmi megállapodás az alábbi előnyökkel jár a vállalkozások számára:

 • az összes vám 99 %-ának megszüntetése és a fennmaradó 1 %-nak a nulla vámtételű korlátozott kvóták révén történő részleges megszüntetése;
 • a szabályozási akadályok és az egymást átfedő bürokrácia csökkentése
 • a szellemi tulajdonjogok védelme, beleértve az olyan különleges regionális élelmiszer- és italtermékeknek odaítélt földrajzi jelzéseket, mint a Cognac, a Rioja borok vagy a Feta sajt
 • a szolgáltatások és a közbeszerzési piacok megnyitása
 • az elfogadott szabályok érvényesítésének biztosítása.

Vietnam a megállapodás hatálybalépésének napján az uniós árukra kivetett vámok 65 %-át megszüntette. 2030-ra fokozatosan el fogja távolítani a maradékot.

Az EU 2027-ig fokozatosan megszünteti a Vietnamból származó behozatalra kivetett vámokat.

Ez az aszimmetrikus megközelítés figyelembe veszi azt a tényt, hogy Vietnam fejlődő ország.

A kereskedelmi megállapodás számos kulcsfontosságú uniós exporttermékre vonatkozóan megszünteti a vámokat

 • a legtöbb gépnek és készüléknek már nem kell 35 %-ig megfizetnie a vietnami behozatali vámokat – a többinek már nem kell ezt megtennie 2025 augusztusáig
 • az 150 cm³-nél nagyobb motorral rendelkező motorkerékpárok esetében 2027 augusztusára a 75 %-os vietnami behozatali vámok fokozatosan teljesen megszűnnek.
 • a legtöbb autóra vonatkozó 78 %-os vietnami behozatali vám 2030 augusztusáig fokozatosan megszűnik.
 • a gépjárműalkatrészekre vonatkozó, akár 32 %-os vietnámi behozatali vámok 2027 augusztusáig fokozatosan megszűnnek.
 • az uniós gyógyszerek mintegy felének már nem kell legfeljebb 8 %-os vietnami behozatali vámot fizetnie – a többinek már nem kell ezt megtennie 2027 augusztusáig az uniós textilexportnak már nem kell 12 %-os vietnami behozatali vámot fizetnie.
 • az uniós vegyianyag-export közel 70 %-ának már nem kell legfeljebb 5 %-os vietnami behozatali vámot fizetnie – a fennmaradó rész három, öt vagy hét év elteltével akár 25 %-os vámtarifáktól is mentesen léphet be.

A vámok eltörlése mellett Vietnam beleegyezett abba is, hogy

 • megszünteti az EU-ba irányuló exportjára kivetett meglévő kiviteli vámokat
 • ne emelje a megmaradó kevés vámot.

Milyen előnyökkel jár majd a kereskedelmi megállapodás az EU mezőgazdasági termelői közösségei számára?

Az agrár-élelmiszeripari termékek európai gyártói és exportőrei élvezhetik Vietnam növekvő piacának előnyeit és a vámok fokozatos eltörlését.

 

Jelenlegi vietnami
behozatali vám

A behozatali vám
fokozatos eltörlése

Marha- és bárányhús

20 %

2023. augusztus

Fagyasztott sertéshús

15 %

2027. augusztus

Sertéshús, vágási melléktermék, belsőség és sonka frissen

Maximum 25 %

2029. augusztus

Baromfi és vágási melléktermék és belsőség

40 %-ig

2030. augusztus

Tejtermékek

Legfeljebb 15 %

2025. augusztus

A földrajzi jelzéssel ellátott sajtok többsége

Legfeljebb 15 %

2023. augusztus

Borok és szeszes italok

50 %, illetve 48 %

2027. augusztus

Sör

35 %

2030. augusztus

Élelmiszer-készítmény

40 %-ig

2027. augusztus

Sütőipari termékek és cukrászsütemények

40 %-ig

2025. augusztus

Csokoládé

30 %

2027. augusztus

Tészta

20-38 %

2027. augusztus

Bizonyos tészta hústöltettel

20-38 %

2030. augusztus

Ebben a kézikönyvben részletesen ismertetjük az agrár-élelmiszeripari termékekre vonatkozó exportfeltételeket. Kézikönyv Vietnamba exportálók számára.

A legérzékenyebb termékek esetében az EU csak korlátozott mértékben nyitja meg piacát a vietnami export előtt, hogy az ne érintse hátrányosan az uniós termelőket.

Az EU rögzített, korlátozott mennyiségű nulla vámtételű vámkontingenst biztosít Vietnam számára, éves növekedés nélkül

 • dextrin és más átalakított keményítő
 • tojás és tojássárgája
 • etanol
 • fokhagyma
 • maniókakeményítő
 • mannit
 • gombák
 • rizs
 • szorbitol
 • cukor és magas cukortartalmú termékek
 • csemegekukorica.

A kereskedelmi megállapodás elismeri és védi az EU-ban vagy Vietnamban előállított borok, szeszes italok, mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseit.

Az egészségügyi és növény-egészségügyi intézkedések célja az emberi, állati és növényi élet és egészség védelme. Ezen intézkedések magukban foglalják:

 • a kártevőktől vagy betegségektől alacsony/mentes területek elismerése
 • az átláthatóság és az információcsere biztosítása
 • a kereskedelmi akadályok elkerülését szolgáló mechanizmusok.

További részletek az alábbi szakaszban találhatók.

Mekkora a vietnami piac? Mennyi kereskedelmet folytat az EU Vietnámmal?

Vietnam több mint 97 millió lakosával az EU kulcsfontosságú exportpiaca Ázsiában.

Az EU számára Vietnam a világ 17. legnagyobb árukereskedelmi partnere, Délkelet-Ázsiában pedig a második legnagyobb.

Az EU számára Vietnam fontos nyersanyag- és egyéb nyersanyagforrás az áruk számára.

2019-ben Vietnám pozitív mérleget ért el az EU-val folytatott agrár-élelmiszeripari kereskedelemben

 • Vietnami export az EU-ba – 2,16 milliárd EUR
 • Az EU Vietnámba irányuló exportja – 1,14 milliárd EUR.

A kereskedelmi megállapodás valószínűleg tovább fogja növelni az EU és Vietnám közötti kereskedelmet ebben az ágazatban.

2018-ban az EU pozitív mérleggel rendelkezett a Vietnámmal folytatott szolgáltatáskereskedelem terén

 • Az EU Vietnámba irányuló szolgáltatásexportja – 2,1 milliárd EUR
 • Vietnami szolgáltatások exportja az EU-ba – 1,8 milliárd EUR.

Tarifák

Vietnamba irányuló kivitelre

A kereskedelmi megállapodás előtt a vietnamiak legfeljebb 50 %-os behozatali vámot vetettek ki az agrár-élelmiszeripari termékek uniós exportjára, 78 %-ot pedig az ipari termékekre, például a gépjárművekre és a gépekre. A kereskedelmi megállapodás értelmében Vietnám jogilag köteles fokozatosan csökkenteni vámtarifáit a 2020 augusztusát követő három és tíz éven belül.

Az EU-ba irányuló behozatal esetében

2020. augusztus 1-jétől a Vietnamból származó uniós behozatal mintegy 84 %-a vámmentes.

Az ebből részesülő ágazatok közé tartoznak a következők:

• gyógyszerek

• a legtöbb petrolkémiai termék (a petrolkémiai termékekre kivetett bizonyos vámokat csak három év elteltével szüntetik meg).

Az EU 2030 novemberéig fokozatosan megszünteti a Vietnámból származó behozatalra vonatkozó, fennmaradó vámokat.

Az EU néhány termékre – többek között egyes haltermékekre (tilapia, bonitó) – a fokozatos kivonási időszak lejárta után is továbbra is vámokat fog alkalmazni.

A kereskedelmi megállapodás 2-A. melléklete részletesen meghatározza a különböző árukategóriákra vonatkozó vámok öt év alatt történő lebontásának szakaszait.

 

Konkrét termékére vonatkozóan részletes díjbontási ütemtervet talál a My Trade Assistant (Kereskedelmi asszisztensem) oldalán.

 

Származási szabályok

Ez a szakasz bemutatja a kereskedelmi megállapodás fő származási szabályait és származási eljárásait.

A származás a forgalmazott áruk „gazdasági állampolgársága”. Ha Ön újdonságnak számít a témával kapcsolatban, bevezetést talál az árukra vonatkozó rész főbb fogalmaihoz.

Ahhoz, hogy Ön jogosult legyen a kedvezményes vámtételre, meg kell felelnie bizonyos szabályoknak, amelyek bizonyítják a termék származását.

Hol találom a szabályokat?

A származási szabályokat az EU-Vietnam szabadkereskedelmi megállapodáshoz csatolt, a „származó termékek” meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszeréről szóló jegyzőkönyv állapítja meg (HL L 186., 2020.6.12., 1319. o.).

A termékem az EU-Vietnam szabadkereskedelmi megállapodás szerint „származó”?

Ahhoz, hogy az Ön terméke az EU-Vietnam szabadkereskedelmi megállapodás szerinti kedvezményes vámtarifában részesüljön, az EU-ból vagy Vietnamból kell származnia.

Egy termék akkor tekinthető az EU-ból vagy Vietnamból származónak, ha

 • teljes egészében az EU-ban vagy Vietnamban létrejött vagy előállított
 • amelyet kizárólag az EU-ból vagy Vietnamból származó anyagokból állítottak elő, vagy
 • amelyet az EU-ban vagy Vietnamban nem származó anyagok felhasználásával állítottak elő, feltéve, hogy ezek az anyagok kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül a II. mellékletben meghatározott termékspecifikus szabályoknak megfelelően. Lásd a termékspecifikus származási szabályokra vonatkozó bevezető megjegyzések I. mellékletét. A terméknek meg kell felelnie a fejezetben meghatározott összes egyéb alkalmazandó követelménynek is, például a nem kielégítő megmunkálásnak vagy feldolgozásnak vagy a változtatás tilalmára vonatkozó szabálynak. A termékspecifikus szabályoknak való megfelelést segítő további rugalmassági mechanizmusok is léteznek, mint például a tűréshatárok vagy a kumuláció.

 

A terméknek meg kell felelnie a fejezetben meghatározott minden egyéb vonatkozó követelménynek is (pl. nem kielégítő megmunkálás vagy feldolgozás, változtatás tilalmára vonatkozó szabály). A további rugalmassági mechanizmusok elősegítik a termékspecifikus szabályoknak való megfelelést (pl. tűréshatárok vagy kumuláció).

 

Példák az uniós kereskedelmi megállapodásokban szereplő termékspecifikus szabályok főbb típusaira

 • A hozzáadott érték szabálya – a termékben lévő összes nem származó anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának bizonyos százalékát
 • A tarifális besorolás megváltozása – az előállítási folyamat a nem származó anyagok és a végtermék tarifális besorolásának megváltozását eredményezi – például papír előállítása (a Harmonizált Rendszer 48. árucsoportja) nem származó cellulózból (Harmonizált Rendszer, 47. árucsoport)
 • Egyedi műveletek – különleges gyártási folyamat, például szálak fonalrá történő fonása – ezeket a szabályokat többnyire a textil-, ruha- és vegyiparban alkalmazzák.

 

Az alkalmazandó termékspecifikus szabályok a „Kereskedelmi asszisztensem” oldalon találhatók.

 

Tippek a termékspecifikus szabályok betartásához

További rugalmasságot biztosít a termékspecifikus szabályok – például a tolerancia vagy a kumuláció – betartása érdekében.

További rugalmasságot irányoz elő annak érdekében, hogy segítsen Önnek megfelelni a termékspecifikus szabályoknak, például a tűréshatárnak vagy a kumulációnak.

Tűrés

Az EU-Vietnam szabadkereskedelmi megállapodásban a tűréshatárra vonatkozó szabály lehetővé teszi a termelő számára, hogy olyan nem származó anyagokat használjon fel, amelyeket a termékspecifikus szabály általában tilt, feltéve, hogy azok nettó tömege vagy értéke nem haladja meg

 • A Harmonizált Rendszer 2. és 4-24. árucsoportjába tartozó mezőgazdasági és feldolgozott mezőgazdasági termékek esetében, az 16. árucsoportba tartozó feldolgozott halászati termékek kivételével, a termék tömegének vagy gyártelepi árának 10 %-a
 • A Harmonizált Rendszer 50-63. árucsoportjába sorolt textil- és ruházati textíliáktól és ruházati cikkektől eltérő ipari termékek esetében a termék gyártelepi árának 10 %-át a”Bevezető megjegyzések a II. mellékletben található jegyzékhez" című A. melléklet 6. és 7. megjegyzésében meghatározottak szerint kell alkalmazni.

Ez a tűréshatár nem használható a termékspecifikus szabályokban felsorolt nem származó anyagok (értékben vagy tömegben kifejezett) maximális értékküszöbének túllépésére.

A tűréshatár nem vonatkozik a teljes egészében létrejött vagy előállított termékekre.

Kumuláció

Az EU-Vietnam szabadkereskedelmi megállapodás négy lehetőséget biztosít a származás összesítésére. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy jelenleg csak az első alkalmazandó (kétoldalú kumuláció)

 • kétoldalú kumuláció: A Vietnamból származó anyagok akkor tekinthetők az EU-ból származónak (és fordítva), ha azokat az EU-ban egy termék előállítása során használják fel
 • kumuláció olyan ASEAN-országgal, amely preferenciális megállapodást kötött az EU-val, és amelyben a III. mellékletben felsorolt anyagok Vietnamból származó anyagoknak tekinthetők, amennyiben azokat továbbfeldolgozzák vagy a IV. mellékletben felsorolt termékek valamelyikébe beépítik. Ez a kumuláció jelenleg nem alkalmazandó
 • A Koreai Köztársaságból származó szövetek Vietnamból származónak tekinthetők, amennyiben azokat tovább feldolgozzák vagy bizonyos feltételek mellett Vietnamban előállított, az V. mellékletben felsorolt termékek valamelyikébe bedolgozzák. Ez a kumuláció 2020. december 23-tól alkalmazandó.
 • Valamely Fél kérésére az olyan országból származó szövetek, amelyekkel mind az EU, mind Vietnam preferenciális kereskedelmi megállapodást alkalmaz, az EU-ból vagy Vietnamból származónak tekinthetők, amennyiben azokat tovább feldolgozzák vagy a jegyzőkönyv V. mellékletében felsorolt, bizonyos feltételek mellett előállított termékek valamelyikébe bedolgozzák. Ez a kumuláció jelenleg nem alkalmazandó.

Egyéb követelmények

A terméknek meg kell felelnie a jegyzőkönyv valamennyi egyéb alkalmazandó követelményének is (például nem kielégítő megmunkálás vagy feldolgozás, vagy a változtatás tilalmára vonatkozó szabály).

A módosítás tilalmára vonatkozó szabály

A származó termékeket az EU-ból Vietnámba (és fordítva) kell szállítani, harmadik országban történő további feldolgozás nélkül. Bizonyos műveletek végezhetők harmadik országban, ha a termékek vámfelügyelet alatt maradnak, például

 • jelölések, címkék, bélyegzők vagy bármilyen dokumentáció hozzáadása vagy elhelyezése az importáló ország egyedi hazai követelményeinek való megfelelés biztosítása érdekében
 • a termékek jó állapotban történő tartósítása
 • tárolás
 • szállítmányok megosztása.

A vámhatóságok kérhetik a szabály betartásának igazolását, például:

 • szerződéses fuvarokmányok, például hajóraklevelek
 • a csomagok jelölésén vagy számozásán alapuló tényszerű vagy konkrét bizonyítékok
 • magához az áruhoz kapcsolódó bármilyen bizonyíték.
Vámvisszatérítés

Az EU-Vietnam szabadkereskedelmi megállapodás lehetővé teszi a preferenciális vámtarifa alapján exportált termék előállításához felhasznált nem származó anyagok után korábban megfizetett vámok visszatérítését.

Származási eljárások

Hogyan lehet kedvezményes díjszabást igényelni?

Az exportőröknek és importőröknek a származási eljárásokat kell követniük.

 

Az eljárásokat a megállapodás származási szabályokról szóló jegyzőkönyvének B. szakasza határozza meg. Tisztázzák például, hogyan?

 • A termék származásának bejelentése
 • Preferenciák igénylésére, vagy
 • A vámhatóságok ellenőrizhetik a termék származását.

Részletesebb információk: Iránymutatás a származási szabályokról – EU-Vietnam szabadkereskedelmi megállapodás.

Az importőrök preferenciális tarifális elbánást igényelhetnek az exportőr által benyújtott származási nyilatkozat alapján.

A származás igazolása

Az uniós exportőrök saját maguk nyilatkozhatnak arról, hogy termékük az EU-ból származik:

 • A regisztrált exportőri rendszerben (REX) regisztrált exportőr. Ugyanez a REX-szám használható néhány más uniós preferenciális kereskedelmi megállapodás (például az EU Kanadával kötött kereskedelmi megállapodása) esetében is.
 • bármely exportőr, feltéve, hogy a szállítmány összértéke nem haladja meg a 6000 EUR-t.

A Vietnamból származó termékek esetében az exportőrök a következő származási igazolásokat használhatják:

 • származási bizonyítvány
 • az alábbiak által kiállított származási nyilatkozat:

bármely exportőr, feltéve, hogy a termékek összértéke nem haladja meg a 6000 EUR-t

miután Vietnam értesítette az EU-t egy ilyen rendszerről (ez még nem történt meg), egy olyan exportőr, amelyet Vietnam vonatkozó jogszabályaival összhangban fogadtak el vagy vettek nyilvántartásba.

Mit kell tartalmaznia a származási igazolásnak?

Származásmegjelölő nyilatkozat

A származásmegjelölő nyilatkozatot a számlán vagy a terméket azonosító kereskedelmi okmányon kell feltüntetni.

A származási nyilatkozat szövege az EU bármely hivatalos nyelvén kiállítható, és a megállapodás származási szabályokról szóló jegyzőkönyvének IV. mellékletében található. Az importáló ország nem követelheti meg, hogy az importőr benyújtsa a származásmegjelölő nyilatkozat fordítását.

Benyújtás és érvényesség

 • A származásmegjelölő nyilatkozat kiállításától számított 12 hónapig érvényes.
 • A származásmegjelölő nyilatkozat általában egyetlen szállítmányra vonatkozik, de vonatkozhat több, 12 hónapot meg nem haladó, azonos termékekből álló szállítmányra is.

AzEU-Vietnam szabadkereskedelmi megállapodás további magyarázattal szolgál az azonos termékek több szállítmányára vonatkozó származásmegjelölő nyilatkozatról.

Származási bizonyítvány

A származási bizonyítványt Vietnam illetékes hatóságai állítják ki a VII. mellékletben szereplő minta felhasználásával.

Benyújtás és érvényesség

A származási bizonyítványt a lehető leghamarabb, de legkésőbb a kivitel napját (a szállítás bejelentett időpontját) követő 3 munkanapon belül ki kell állítani.

A származási bizonyítvány bizonyos helyzetekben visszamenőlegesen is kiállítható.

 • az exportáláskor tévedés, nem szándékos mulasztás vagy egyéb érvényes indok miatt nem állították ki
 • származási bizonyítványt adtak ki, de behozatalkor technikai okokból nem fogadták el, vagy
 • az érintett termékek végső rendeltetési helye a kivitel időpontjában nem volt ismert. A származási bizonyítvány másodpéldánya például lopás, elvesztés vagy megsemmisülés esetén is kiállítható. 12 hónapig érvényes.
A származás ellenőrzése

A vámhatóságok ellenőrizhetik, hogy az importált termék valóban származó-e, vagy megfelel-e más származási követelményeknek.

Az EU-Vietnam szabadkereskedelmi megállapodás a következő elveken alapul:

 • az ellenőrzés az importáló és az exportáló Fél vámhatóságai közötti igazgatási együttműködésen alapul.
 • a termékek származásának ellenőrzését a helyi vámhatóságok végzik

Az importáló Fél által az exportőrnél tett látogatások nem megengedettek. Az ellenőrzés befejezését követően az exportáló Fél hatóságai véglegesen megállapítják a származást, és tájékoztatják az eredményekről az importáló Fél hatóságait.

Termékkövetelmények

Gyógyszeripari termékek

A gyógyszerkészítmények/gyógyszerek és orvostechnikai eszközök tekintetében a megállapodás biztosítja az Európai Unió által kidolgozott nemzetközi szabványok, gyakorlatok és iránymutatások alkalmazását.

 • Egészségügyi Világszervezet
 • Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD)
 • Az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek regisztrálása technikai feltételeinek harmonizációját célzó nemzetközi konferencia
 • Gyógyszervizsgálati egyezmény és gyógyszerfelügyeleti együttműködési rendszer
 • Az orvostechnikai eszközök szabályozóinak nemzetközi fóruma.

Az EU és Vietnám közötti fokozott szabályozási együttműködéshez elengedhetetlen, hogy ezeket a testületeket a szabványok meghatározásának referenciájaként ismerjék el. A megállapodás értelmében Vietnám vállalja, hogy a gyógyszerek/gyógyszerek vagy orvostechnikai eszközök árképzésére, visszatérítésére vagy szabályozására vonatkozó szabályait a megfelelő korai szakaszban haladéktalanul közzéteszi vagy elérhetővé teszi. Vietnam egyszerűsíteni fogja a forgalombahozatali engedélyre vonatkozó követelményeket is. Ez csökkenteni fogja a termékek Vietnamban való rendelkezésre bocsátásának késedelmét és költségeit, és különösen fontos a kutatáson alapuló gyógyszerek esetében.

Alkoholtartalmú italok

Vietnam

 • hét év alatt fokozatosan szüntesse meg a borra (50 %) és a szeszes italokra (48 %), valamint a sörre (35 %) kivetett magas vámtarifákat 10 év alatt
 • az italgyártásra és a forgalmazásra vonatkozó engedélyek korlátozása
 • az uniós földrajzi árujelzők védelme.

Egészségügyi és biztonsági követelmények – Egészségügyi és növény-egészségügyi szabályok

Mind az EU, mind Vietnam szigorú élelmiszer-biztonsági, állat- és növény-egészségügyi jogszabályokkal rendelkezik. A kereskedelmi megállapodás célja, hogy megkönnyítse a mezőgazdasági termékek kivitelét, ugyanakkor biztosítsa az emberi, állati és növényi egészség védelmének szükséges szintjét. A fokozott párbeszédnek és a kereskedelemnek idővel növelnie kell a felek közötti bizalmat. Ezek a megállapodások e részének fő előnyei.

Az EU mint egyetlen szervezet

A megállapodásnak az egészségügyi és növény-egészségügyi szabályokról és azok végrehajtásáról szóló rendelkezései kiaknázzák az egészségügyi kérdésekre vonatkozó harmonizált uniós szabályok hozzáadott értékét. A megállapodás elő fogja segíteni az élelmiszertermékek Vietnamba irányuló uniós kivitelének jóváhagyására vonatkozó egységes és átlátható keretet. Vietnam kötelezettséget vállal arra, hogy ugyanazokat a behozatali követelményeket alkalmazza az összes uniós tagállamból származó hasonló termékekre. Ez fontos lépés az uniós exportkérelmek jóváhagyásának felgyorsításában és a megkülönböztető bánásmód elkerülésében.

Előzetes jegyzékbe vétel

Miután Vietnam jóváhagyta az állati eredetű élelmiszerek egy kategóriáját, és biztos abban, hogy a szóban forgó tagállam illetékes hatósága képes ellenőrizni és ellenőrizni az uniós élelmiszer-biztonsági követelményeknek való megfelelést, Vietnam automatikusan lehetővé teszi a behozatalt az adott uniós tagállam által benyújtott valamennyi létesítményből. Az exportáló Fél létesítményeinek előzetes egyedi ellenőrzések nélküli jóváhagyása előzetes jegyzékbe vételként ismert. Elkerüli az egyes uniós létesítmények nehézkes és költséges ellenőrzését.

Gyümölcs- és zöldségfélék kivitele

A megállapodás olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek megkönnyítik a gyümölcs- és zöldségfélék kivitelét vagy behozatalát.

Amennyiben az EU vagy Vietnam kártevőkre vonatkozó kockázatelemzést végez, ezt indokolatlan késedelem nélkül meg kell tennie, amikor az exportáló féltől megkapja a kérelmet. Nehézségek esetén az EU és Vietnam megállapodik a károsítókra vonatkozó kockázatelemzés elvégzésének ütemtervéről.

 

Az Ön termékével kapcsolatos konkrét szabályok és követelmények a My Trade Assistant (Kereskedelmi asszisztensem) oldalon találhatók.

 

A kereskedelem technikai akadályai (TBT)

A műszaki követelmények az általunk vásárolt termékek többségét érintik. Ezeket a műszaki követelményeket olyan kötelező műszaki előírásokkal és önkéntes szabványokkal lehet létrehozni, amelyek meghatározzák a termék fogalmát.

 • méretét és alakját,
 • tervezés
 • címkézését, jelölését és csomagolását,
 • működését és teljesítményét.

Az annak ellenőrzésére szolgáló eljárások, hogy egy termék megfelel-e ezeknek a követelményeknek, szintén technikai akadályát képezhetik a kereskedelemnek. Ezek az úgynevezett „megfelelőségértékelési eljárások” magukban foglalhatják a termékek vizsgálatát, ellenőrzését és tanúsítását.

 

A kormányok általában közérdekből támasztanak ilyen technikai követelményeket. Például a védelem érdekében

 • Emberi egészség és biztonság
 • Az állatok és növények életét és egészségét,
 • Környezet
 • A fogyasztókat a megtévesztő gyakorlatokkal szemben.

 

Bár az EU és Vietnám hasonló célokat tűzhet ki műszaki szabályaik bevezetésekor, a termékek ellenőrzésére vonatkozó tényleges szabványok és eljárások eltérhetnek, ami akadályozza a kereskedelmet. A kereskedelmi megállapodás célja, hogy javítsa az EU és Vietnam együttműködését a termékekre vonatkozó technikai követelmények terén, csökkentse a szükségtelen költségeket és megkönnyítse a termékkövetelményekre vonatkozó információkhoz való hozzáférést.

Műszaki előírások

Vietnam beleegyezett abba, hogy

 • a javasolt műszaki előírások alternatíváinak értékelése és azok hatásvizsgálata
 • a műszaki előírások nemzetközi szabványokra épülnek
 • a hatályos műszaki előírások felülvizsgálata annak érdekében, hogy összhangba kerüljenek a nemzetközi szabványokkal.
Megfelelőségértékelés

Vietnam beleegyezett abba, hogy

 • elfogadja a beszállító megfelelőségi nyilatkozatát, amely igazolja a nemzeti jognak való megfelelést
 • annak biztosítása, hogy a vállalkozások kiválaszthassák a megfelelőségértékelési eszközöket
 • annak biztosítása, hogy az akkreditáló testületek és a megfelelőségértékelő testületek egymástól függetlenek legyenek, és ne álljon fenn összeférhetetlenség
 • mérlegeljék, hogy csatlakozzanak a vizsgáló, ellenőrző és tanúsító testületekhez, vagy ösztönözzék őket arra, hogy csatlakozzanak a megfelelőségértékelési eredmények harmonizálására és/vagy elfogadásának megkönnyítésére irányuló nemzetközi megállapodásokhoz vagy intézkedésekhez.
Szabványok

A megállapodás a következőkre vonatkozó kötelezettségvállalásokat tartalmaz:

 • a szabványügyi testületek ösztönzése arra, hogy nemzetközi szabványügyi testületek részt vegyenek a nemzetközi szabványok kidolgozásában
 • a nemzetközi szabványok alkalmazása a hazai szabványok kidolgozásának alapjaként
 • a nemzetközi szabványalkotó testületek munkájának megkettőzése vagy az azzal való átfedés elkerülése
 • a nem nemzetközi szabványokon alapuló nemzeti és regionális szabványok rendszeres felülvizsgálata annak érdekében, hogy azok összhangba kerüljenek a nemzetközi szabványokkal
 • az önkéntes szabványokat kötelezővé tevő műszaki előírások és megfelelőségértékelési eljárások bejelentése.
Átláthatóság

A megállapodás kötelezettségvállalásokat tartalmaz a következőkre vonatkozóan:

 • annak biztosítása, hogy valamennyi műszaki előírás és kötelező megfelelőségértékelési eljárás ingyenesen hozzáférhető legyen a hivatalos weboldalakon.
 • annak lehetővé tétele, hogy az uniós és vietnami vállalkozások és más érdekelt személyek egyenlő alapon részt vehessenek az új műszaki szabályokról szóló nyilvános konzultációban
 • válasz a másik Fél által a javasolt műszaki előírásokkal kapcsolatban tett észrevételekre.
Piacfelügyelet

A kereskedelmi megállapodás olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek biztosítják, hogy ne merüljön fel összeférhetetlenség a következők között:

 • a piacfelügyeleti funkció és a megfelelőségértékelési funkció
 • az ellenőrzés vagy felügyelet hatálya alá tartozó piacfelügyeleti szervek és vállalkozások.

Kapcsolatfelvétel

Autók – Nem vámjellegű akadályok

A vámok eltörlése nem jelenti a kereskedelmi partner piacához való automatikus hozzáférést: Az uniós áruknak továbbra is meg kell felelniük a gépjárműipart szabályozó vietnami szabályoknak. A kereskedelmi megállapodás tartalmaz egy mellékletet, amely a nem vámjellegű akadályok felszámolásával foglalkozik a gépjárműiparban, és amelynek célja a kereskedelem megkönnyítése. A melléklet 2023 augusztusában lép hatályba.

Vámkezelési okmányok és eljárások

A kereskedelmi megállapodás javítja a vámeljárásokat, megkönnyítve és olcsóbbá téve a vállalkozások számára a vámkezelést.

Az ellátási lánc biztonságának megerősítése érdekében az EU és Vietnám megkezdi a kereskedelmi partnerségi programok, például az „Engedélyezett gazdálkodók” elnevezésű uniós program kölcsönös elismerését.

Dokumentumok

A lépésről lépésre összeállított útmutatók ismertetik azokat a különböző típusú dokumentumokat, amelyeket fel kell készíteniük termékeik vámkezelésére. Az Ön termékétől függően a vámhatóságok kérhetik az alábbi elemek mindegyikét vagy azok egy részét

 • kereskedelmi számla (megállapítja a „Kereskedelmi asszisztensem” rovatban a formájára és tartalmára vonatkozó egyedi követelményeket)
 • csomagjegyzék
 • egyes árukra vonatkozó behozatali engedélyek
 • igazolás arról, hogy a termék megfelel a kötelező termékszabályozásnak, például az egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek, a címkézésnek és a csomagolásnak
 • származási igazolás – származási nyilatkozat.

A nagyobb bizonyosság érdekében előfordulhat, hogy kötelező érvényű tarifális felvilágosítást és/vagy kötelező érvényű származási felvilágosítást szeretne kérni.

 

Atermék vámkezeléséhez benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos részletes információkért látogasson el a My Trade Assistant (Kereskedelmi asszisztensem) menüpontra.

 

Eljárások

Ha meg szeretné tudni, hogyan bizonyíthatja termékei származását annak érdekében, hogy preferenciális tarifális elbánást élvezhessen, kérjük, olvassa el a származási szabályokról szóló fenti szakaszt. Általános információk a vámeljárásokról.

Szellemi tulajdonjogok és földrajzi jelzések

A kereskedelmi megállapodás a szellemi tulajdonjogok védelmére és érvényesítésére vonatkozó szabályokat is tartalmaz.

Földrajzi jelzések

A földrajzi árujelzők olyan hagyományos élelmiszereken és italokon használt megjelölések, amelyek különleges tulajdonságokkal rendelkeznek, vagy az előállítás helyénél fogva különleges hírnévvel rendelkeznek. Ilyen például a Roquefort sajt, a Rioja bor és a pármai sonka. A földrajzi jelzések lehetővé teszik a fogyasztók számára, hogy a termék valódi és nem hamis.

A megállapodás keretében Vietnam megerősítette a földrajzi árujelzők oltalmára vonatkozó meglévő megállapodásait azáltal, hogy Vietnamban létrehoz egy nyilvántartási rendszert. Ez jogellenessé teszi, hogy hamis termékeket ugyanazon a néven értékesítsenek, mint a valódi cikket.

Ennek eredményeként a borokra, szeszes italokra és egyes mezőgazdasági termékekre 169 uniós és 39 vietnami földrajzi árujelző élvez védelmet ahhoz képest, hogy Vietnámban az EU-ban használtakkal összehasonlítható oltalomban részesüljenek. A vietnami fogyasztók jobban ismerik majd a hiteles minőségi uniós élelmiszereket, borokat és szeszes italokat.

Az uniós és vietnami földrajzi árujelzők teljes listája

Szabadalmak

A kereskedelmi megállapodás keretében Vietnam olyan hatékony mechanizmusról állapodott meg, amely az első forgalombahozatali engedély megadása észszerűtlen késedelme miatt a szabadalmak tulajdonosait rövidebb szabadalmi élettartamért kártalanítja.

Szerzői és szomszédos jogok

A kereskedelmi megállapodás összhangba hozza Vietnam szerzői jogi jogszabályait az EU és más országok szerzői jogi jogszabályaival annak érdekében, hogy a műsorszolgáltatók és a nyilvános előadások szervezői jogdíjakat fizessenek a hangfelvétel-előállítóknak és előadóművészeknek.

Védjegyek

Az EU és Vietnám az Európai Unió és Vietnam által megfogalmazott ajánlásokkal összhangban oltalmazni fogja a közismert védjegyeket.

 • Párizsi Unió az ipari tulajdon oltalmára
 • A Szellemi Tulajdon Világszervezete.

A vizsgálati adatok védelme

A gyógyszeripari és agrokémiai termékekre vonatkozó adatokat öt évig védik.

Ipari minták

Vietnam legalább 15 évig csatlakozik az ipari minták nemzetközi lajstromozásáról és a formatervezési minták oltalmáról szóló Hágai Megállapodáshoz. Vietnám növényfajták az új növényfajták oltalmáról szóló nemzetközi egyezménnyel (UPOV) összhangban oltalmazni fogják a növényfajta-oltalmi jogokat. Ez azt jelenti, hogy az új növényfajták – például a jobb terméshozamot biztosító vagy a kártevőkkel szemben ellenálló egyes rizsfajták (mint például a rothadásnak ellenálló rizsfajták) – védelmet élveznek.

Végrehajtás

A megállapodás minden szinten javítja a végrehajtás jogi keretét. A vietnami hatóságok és vámtisztviselők emellett több hatáskört és jobb eszközt kapnak a jogsértések kezelésére.

A jogtulajdonosok kérhetik a vietnámi vámhatóságoktól a szellemi tulajdonjogokat sértő áruk lefoglalását és megsemmisítését.

A Délkelet-Ázsiai Szellemi Tulajdonjogok Helpdesk ügyfélszolgálata (helpline Helpdesk) a szellemi tulajdonnal kapcsolatos közvetlen támogatást nyújt a kisvállalkozások számára.

Szolgáltatások

A kereskedelmi megállapodás a szolgáltatások széles körére vonatkozik, és további piaci hozzáférést biztosít a szolgáltatók és a feldolgozóiparba történő beruházások számára.

Az EU és Vietnam megállapodott bizonyos korlátozások csökkentéséről vagy megszüntetéséről

 • hány cég nyújthat szolgáltatást
 • a szolgáltatási ügyletek vagy eszközök értéke
 • a szolgáltatási műveletek száma vagy a szolgáltatási outputok mennyisége
 • hány embert lehet foglalkoztatni?
 • a helyben létesíthető külföldi tulajdonú leányvállalat típusa
 • külföldi részesedés/tőkekorlátozások.

Ez az ágazatok széles körére vonatkozik, beleértve a következőket:

 • távközlés
 • pénzügyi
 • számítógép és kapcsolódó
 • közlekedés
 • környezeti
 • üzleti tevékenység, beleértve a szakmai szolgáltatásokat is
 • postai
 • terjesztés.

Az EU és Vietnam megállapodott arról is, hogy a kiszámítható üzleti környezet és az egyenlő versenyfeltételek megteremtése érdekében bizonyos ágazatokban ugyanazokat a szabályokat és előírásokat kell alkalmazni a belföldi és külföldi szolgáltatókra.

Ez a következőkre alkalmazandó

 • postai szolgáltatások: A domináns piaci szereplők nem fognak versenyellenes gyakorlatokat folytatni; Tisztességes engedélyezési eljárások; A szabályozó függetlensége
 • távközlési szolgáltatások: A nagy szolgáltatóknak ésszerű és átlátható feltételek mellett hozzáférést kell biztosítaniuk más üzemeltetők számára meghatározott hálózati elemekhez; A szabályozó függetlensége; Számhordozhatóság
 • nemzetközi tengeri közlekedés
 • számítástechnikai szolgáltatások
 • hazai szabályozás: Az engedélyezési eljárásokra és a szakmai képesítésekre vonatkozó átfogó rendelkezések; A szolgáltatásnyújtásra vagy befektetésre vonatkozó engedélyért folyamodó befektetőket tisztességes bánásmódban kell részesíteni, és védeni kell őket az önkényes korlátozásoktól; Jogorvoslati jog
 • nemzetközi tengeri szállítási szolgáltatások: Az igénybe vett szolgáltatások egyértelmű meghatározása; A kikötőkhöz való hozzáférés tisztességes feltételei; Valamint a rakománymegosztási megállapodások megszüntetése; Az üres konténerek egyes kikötőkben történő etetésének és újrapozicionálásának biztosítása.

 

EU

Vietnam

Szakmai szolgáltatások

 • építészeti szolgáltatások
 • számvitel
 • mérnöki és integrált mérnöki szolgáltatások;
 • településtervezési és tájépítészeti szolgáltatások
 • vezetői tanácsadói szolgáltatások
 • nemzetközi kereskedelmi választottbírósági szolgáltatások
 • jogi szolgáltatások
 • számvitel
 • adózás
 • építészeti szolgáltatások
 • integrált mérnöki
 • várostervezés és várostérkép
 • gyógyászati és fogorvosi szolgáltatások
 • állatgyógyászati szolgáltatások
 • ápolói szolgáltatások, fizioterapeuták és paramedicinális személyzet

Számítógépes és kapcsolódó szolgáltatások

Valamennyi kapcsolódó szolgáltatás ezen a területen

Valamennyi kapcsolódó szolgáltatás ezen a területen

Kutatás és fejlesztés

 • természettudományok és interdiszciplináris tudományok, kivéve az államilag finanszírozott kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat
 • társadalom- és bölcsészettudományok
 • természettudományok

Üzleti szolgáltatások

 • ingatlanszolgáltatások hirdetése
 • kölcsönzési szolgáltatások üzemeltető nélkül
 • piackutatás
 • vezetői tanácsadói szolgáltatások
 • a gyártással kapcsolatos tanácsadás és tanácsadás
 • nyomtatás és kiadás
 • konferenciaszervezés
 • fordítás
 • tervezési szolgáltatások
 • belső formatervezési és egyéb speciális formatervezési szolgáltatások
 • követelésbehajtás
 • hitelminősítési szolgáltatások
 • sokszorosítási szolgáltatások
 • távközlési tanácsadási szolgáltatások
 • telefonos válaszadási szolgáltatások
 • reklám
 • piackutatás
 • vezetői tanácsadói szolgáltatások
 • műszaki vizsgálati és elemzési szolgáltatások
 • gyártással kapcsolatos szolgáltatások

Postai szolgáltatások

Valamennyi kapcsolódó postai és futárpostai szolgáltatás

Valamennyi postai szolgáltatás, kivéve a közszolgáltatásokat és a fenntartott szolgáltatásokat

 

Távközlési szolgáltatások

Jelek elektromágneses eszközökkel történő továbbításából és vételéből álló szolgáltatások, a műsorszolgáltatás kivételével

Szolgáltatások (a műsorszolgáltatás kivételével), mint például:

 • alap- és értéknövelt szolgáltatások, mind létesítményeken, mind nem létesítményeken alapuló (rögzített, mobil műholdas hálózatok)

Építési szolgáltatások

 

Valamennyi építési és kapcsolódó mérnöki szolgáltatás (a W/120 Ágazati osztályozási listában felsoroltak szerint)

 • Valamennyi építési szolgáltatás (a W/120 Ágazati osztályozási listában felsoroltak szerint)

 

Elosztás

szolgáltatások

 • jutalékos ügynöki szolgáltatások
 • nagykereskedelmi szolgáltatások
 • kiskereskedelmi szolgáltatások
 • franchise szolgáltatások
 • jutalékos ügynöki szolgáltatások
 • nagykereskedelmi szolgáltatások
 • kiskereskedelmi szolgáltatások
 • franchise szolgáltatások

Környezetvédelmi szolgáltatások

 • szennyvízszolgáltatások
 • szilárd/veszélyes hulladék kezelése, kivéve a veszélyes hulladékok határokon átnyúló szállítását
 • a környezeti levegő védelme és az éghajlat kezelése, valamint a talaj és a vizek megtisztítása
 • szennyeződésmentesítés, talaj és víz tisztítása
 • zaj és vibráció mérséklése
 • a biodiverzitás és a táj védelme
 • egyéb környezetvédelmi és kiegészítő szolgáltatások
 • szennyvízzel kapcsolatos szolgáltatások,
 • hulladékártalmatlanítási szolgáltatások,
 • hulladékgyűjtési és -ártalmatlanítási szolgáltatások, kivéve a hulladéklerakási szolgáltatásokat
 • veszélyeshulladék-kezelés
 • közegészségügyi és hasonló szolgáltatások
 • kipufogógáz-tisztítási szolgáltatások
 • zajcsökkentés
 • természet és tájvédelmi szolgáltatások
 • környezeti hatásvizsgálati szolgáltatások

Pénzügyi szolgáltatások

 • biztosítási és biztosítással összefüggő szolgáltatások
 • banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások
 • biztosítási és biztosítással összefüggő szolgáltatások
 • banki és egyéb pénzügyi szolgáltatások

 

 

 • szálloda, éttermek és étkeztetés, kivéve a légi szállítás során nyújtott étkeztetést
 • utazási irodák és utazásszervezők (beleértve az utazásszervezőket is)
 • idegenvezetés
 • szállodai és éttermi szolgáltatások, beleértve a szálláshely-szolgáltatást, vendéglátást és italszolgáltatást
 • étel- és italkiszolgálás, kivéve a kormány által üzemeltetett étkezési létesítményekben nyújtott étkeztetési szolgáltatásokat
 • utazási irodák és utazásszervezői szolgáltatások

Szabadidős, kulturális és sportszolgáltatások

 

 • szórakoztatás (beleértve: színház, élő koncert, cirkusz és diszkó szolgáltatások)
 • Hír- és sajtóügynökségi szolgáltatások
 • könyvtárak, levéltárak, múzeumok és egyéb kulturális szolgáltatások
 • sport szolgáltatások
 • szabadidős park- és strandszolgáltatás
 • szórakoztatás (színház, élő koncert és cirkusz is)
 • elektronikus játékok üzletága

Közlekedés

 • tengeri és tengerészeti kiegészítő szolgáltatások
 • belvízi szállítás
 • légi szállítás
 • vasúti közlekedési szolgáltatások
 • közúti szállítás 
 • valamennyi közlekedési mód kisegítő szolgáltatásai
 • egyéb szállítási módok

Egyéb szállítási szolgáltatások

 • tengeri és tengerészeti kiegészítő szolgáltatások
 • belvízi szállítás
 • légi szállítás
 • vasúti közlekedési szolgáltatások
 • közúti szállítás
 • valamennyi közlekedési mód kisegítő szolgáltatásai

Gyártás

 • élelmiszerek és italok
 • ruházat
 • lábbeli
 • gépek
 • papírtermékek
 • számítástechnikai és elektromos gépek
 • élelmiszerek és italok
 • ruházat
 • papírtermékek
 • vegyi anyagok
 • egyes gépi berendezések
 • számítástechnikai és távközlési berendezések

Elektronikus kereskedelem

Az EU és Vietnam megállapodott

 • nem vetnek ki vámot az elektronikus továbbításra
 • a köztük folyó elektronikus kereskedelem fejlesztésének előmozdítása
 • párbeszéd fenntartása az elektronikus kereskedelem által felvetett szabályozási kérdésekről
 • Az e-kereskedelem nem sértheti a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat
 • az e-kereskedelem fejlesztésének összhangban kell állnia a nemzetközi adatvédelmi normákkal.

Közbeszerzés

A megállapodás értelmében a közbeszerzés ugyanolyan átlátható lesz, eljárásai pedig ugyanolyan tisztességesek lesznek, mint az EU által fejlett és fejlettebb fejlődő országokkal aláírt kereskedelmi megállapodásokban.

A következőkre terjed ki:

 • valamennyi vietnami minisztérium központi szinten, beleértve az infrastruktúrát, például az utakat és kikötőket, valamint az etnikai kisebbségi ügyekkel foglalkozó bizottságot és a Kormányfelügyeletet
 • a vietnami nem központi kormányzati közbeszerzések 50 %-át képviselő Hanoi és Ho Si Minh város közigazgatási szervei
 • a Vietnami Villamosenergia-üzemeltető (EVN) és a Vietnami Vasút (VNR) nemzeti villamosenergia-szolgáltató fióktelepei;
 • 34, az Egészségügyi Minisztérium ellenőrzése alatt álló közkórház
 • két nagy egyetem és két nagy kutatóintézet
 • majdnem minden építési szolgáltatás, beleértve a Közlekedési Minisztérium keretében történő beszerzést és a kotrási szolgáltatásokat is.

Kulcsfontosságú kérdések

Vietnam fejlődő ország, így a megállapodás értelmében megkülönböztetett elbánásban és átmeneti intézkedésekben részesül.

15 éves átmeneti időszak áll majd rendelkezésre az értékhatároknak a nemzetközi általános közbeszerzési megállapodásban részes más országok által kínált szinthez hasonló szintre történő fokozatos csökkentésére. Például a központi kormányzati szervek beszerzéséhez szükséges áruk és szolgáltatások tekintetében a kezdeti 1,5 millió standard lehívási jogot (SDR) fokozatosan 130 000 SDR-re kell csökkenteni.

Vietnam arról is megállapodott, hogy központi webportált hoz létre a közbeszerzési szerződések meghirdetésére. Legkésőbb 2030 augusztusáig működőképesnek kell lennie.

Kereskedelem és fenntartható fejlődés

A gazdasági növekedés, a társadalmi fejlődés és a környezetvédelem támogatása a fenntartható fejlődés megvalósításának három alapvető eleme. A kereskedelempolitikák széles körű hatást gyakorolhatnak a gazdaságra, a foglalkoztatásra, a munkaügyi normákra, a társadalmi kohézióra és a környezetre. Az EU biztosítani kívánja, hogy kereskedelempolitikája támogassa a fenntartható fejlődést az EU-n belül, partnerországaiban és világszerte.

A fő célkitűzések a következők:

 • a kereskedelmi és beruházási, munkaügyi és környezetvédelmi politikák közötti kölcsönös támogatás előmozdítása
 • a fokozott kereskedelem és beruházás biztosítása nem a munkavállalók és a környezetvédelem kárára történik
 • annak biztosítása, hogy a környezetvédelem és a munkavédelem hazai szintje összhangban legyen az alapvető nemzetközi normákkal és megállapodásokkal.

Munkaügyi előírások

Az EU és Vietnam kötelezettséget vállalt arra, hogy végrehajtja a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) által megerősített egyezményeit. Vietnám vállalja továbbá, hogy ratifikálja az alapvető jogokról szóló ILO-egyezményeket, amelyeket még nem írt alá, például

 • az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsának 2006. évi miniszteri nyilatkozata a mindenki számára elérhető teljes és termékeny foglalkoztatásról és tisztességes munkáról
 • az ILO alapvető munkaügyi elvekről és jogokról szóló nyilatkozata,
 • az alapvető ILO-egyezmények.

Környezetvédelem és éghajlatváltozás

Az EU és Vietnám kötelezettséget vállal arra, hogy hatékonyan végrehajtja az általuk aláírt többoldalú környezetvédelmi megállapodásokat, például

 • az Egyesült Nemzetek Biológiai Sokféleség Egyezménye
 • a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló ENSZ-egyezmény (CITES)
 • Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye (UNFCCC) beruházásai Az EU és Vietnam megállapodnak abban, hogy javítják a piaci hozzáférést a szolgáltatási és nem szolgáltatási ágazatokba, például a feldolgozóiparba történő befektetések számára. A vietnami piachoz való jobb hozzáférésnek vonzania kell a külföldi befektetőket, és lehetőségeket kell teremtenie a vietnámi gyártás fejlesztésére.

Beruházások

Az EU és Vietnam megállapodnak abban, hogy javítják a piacra jutást a szolgáltatási ágazatokban és a nem szolgáltatási ágazatokban, például a feldolgozóiparban történő befektetések számára. A vietnami piachoz való jobb hozzáférésnek vonzania kell a külföldi befektetőket, és lehetőségeket kell teremtenie a vietnámi gyártás fejlesztésére.

Enyhítették a külföldi befektetésekre vonatkozó korlátozásokat az alábbi területeken:

 • az élelmiszeripar, például a halfeldolgozás és az akvakultúra-termékek feldolgozása
 • a műtrágyaágazat
 • kerámia
 • hajómotorok összeszerelése
 • általános rendeltetésű gépekkel kapcsolatos szolgáltatások
 • mezőgazdasági gépek
 • háztartási készülékek
 • kerékpár
 • üdítőitalok gyártására vonatkozó engedélyek.

Az EU és Vietnam beruházásvédelmi megállapodást írt alá. A megállapodás azt követően lép hatályba, hogy valamennyi uniós tagállam ehhez hivatalos hozzájárulását adta.

Hatálybalépését követően a beruházási megállapodás tovább javítja a befektetési környezetet, és nagyobb biztonságot nyújt a befektetők számára. A megállapodás a Vietnam és az uniós tagállamok között hatályban lévő 21 kétoldalú beruházási megállapodás helyébe lép.

A beruházási megállapodás biztosítja a beruházások magas szintű védelmét, ugyanakkor megőrzi az EU és Vietnám szabályozási jogát legitim közpolitikai célok, például az egészség, a közbiztonság vagy a környezet védelme érdekében.

Alapvető garanciákat nyújt majd az európai és vietnami befektetők számára, hogy a kormányok tiszteletben tartsák a külföldi befektetőkkel szembeni bánásmód bizonyos alapelveit, amelyekre a befektetési döntések meghozatalakor támaszkodhatnak.

E garanciák közé tartoznak a következők:

 • megkülönböztetésmentesség
 • nem fordulhat elő kisajátítás gyors és megfelelő kompenzáció nélkül
 • a befektetéshez kapcsolódó pénzeszközök átutalásának és hazatelepítésének lehetősége
 • a tisztességes és méltányos bánásmód és a fizikai biztonság általános garanciája
 • kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy a kormányok tiszteletben tartják a befektető felé fennálló saját írásbeli és jogilag kötelező szerződéses kötelezettségeiket.

A beruházási megállapodás értelmében a beruházók modern és megreformált módon rendezhetik a beruházási vitákat – a beruházási vitákkal foglalkozó bírósági rendszert.

Az új beruházási vitákkal foglalkozó bírósági rendszer sarokkövei a következők:

 • állandó beruházási törvényszék
 • fellebbviteli fórum.

A beruházási vitákkal foglalkozó bírósági rendszer intézményi jellege és a határozatok elleni fellebbezés lehetősége biztosítani fogja, hogy a beruházási megállapodást jogilag helyes és kiszámítható módon értelmezzék.

A beruházási megállapodás emellett költséghatékonyabbá és gyorsabbá teszi a vitákat a felhasználók számára, és ezáltal a kisebb vállalkozások számára is hozzáférhetőbbé teszi őket. Rendelkezik a következőkről:

 • a bírák fizetését az EU-nak és Vietnámnak kell kifizetnie (a nemzetközi bíróságokon alkalmazott norma), nem pedig a vitában részt vevő felek által;
 • egyértelmű eljárási határidők
 • önkéntes közvetítői mechanizmus a viták békés és gyors rendezése érdekében
 • a keresetek egyetlen bíróhoz való benyújtásának lehetősége (a három részből álló felosztás helyett), amennyiben a keresetet kisebb vállalkozások nyújtják be, vagy a kártérítés összege viszonylag kicsi.
 • lehetőség videokonferencia útján történő konzultációra, különösen ha kisebb vállalkozásról van szó, mielőtt sor kerülne a vitarendezés első hivatalos lépéseire.

A beruházási megállapodás tartalmaz egy rendelkezést a beruházási vitákkal foglalkozó, a megállapodással létrehozott kétoldalú bírósági rendszerről a beruházási vitákkal foglalkozó multilaterális bíróságra való áttérésről is, amint és amikor ilyen bíróság létrejön. Az Egyesült Nemzetek Nemzetközi KereskedelmiJogi Bizottsága (UNCITRAL) jelenleg megbeszéléseket folytat a beruházók és az államok közötti vitarendezés többoldalú reformjáról, többek között a beruházási vitákkal foglalkozó multilaterális bíróság létrehozásáról.

Hasznos linkek és elérhetőségek

Vietnami Ipari és Kereskedelmi Minisztérium

Cím: 54 Hai Ba Trung, Hoan Kiem, Ha Noi

E-mail: Bbt@moit.gov.vn Telefon: (+ 84) 24 2220 2108

Fax: (+ 84) 24 2220 2525

Az Európai Unió vietnámi küldöttsége

Cím: Emelet, nyugati szárny, Lotte Center Hanoi 54 Lieu Giai utca, Ba Dinh körzet, Hanoi

E-mail: Delegation-vietnam@eeas.europa.eu

Tel: (+ 84) 24 3941 0099

Fax: (+ 84) 24 3946 1701

További linkek:

Rövid leírás

 

Az Európai Unió és Vietnam szabadkereskedelmi megállapodást és beruházásvédelmi megállapodást kötött, amelyek 2020. augusztus 1-jén léptek hatályba.

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások