Version: 1.9.2.6 (2021-08-05 10:27) tmldb00204.cc.cec.eu.int

Kiegészítő vámkezelési okmányok

Az áruk nemzetközi kereskedelmi folyamata során fontos a vámkezeléshez szükséges számos kulcsfontosságú dokumentum elkészítése. Ezek általában magukban foglalják többek között a kereskedelmi számlát, az engedélyezett gazdálkodó státuszt, a származási igazolást, a kötelező érvényű tarifális felvilágosítást, a kötelező érvényű származási információkat, avonatkozó igazolásokat vagy engedélyeket, valamint a héa- és kiviteli nyilvántartásokat.

A szállítóeszköztől függően azonban jellemzően kiegészítő okmányokat kell kitölteni és bemutatni a rendeltetési ország vámhatóságainak az áru vámkezelése céljából. Ez a szakasz az alábbi további dokumentumtípusokról nyújt részletesebb tájékoztatást:

A teljes behozatali és kiviteli folyamat, valamint a megteendő általános lépések leírása megtalálható a lépésenkénti útmutatónkban is.

Hajóraklevél

A hajóraklevél (B/L) a hajózási társaság által az üzemeltető feladó részére kiállított dokumentum, amely igazolja, hogy az árukat a fedélzeten átvették. Mint ilyen, a hajórakjegy igazolja, hogy a fuvarozó átvette az árut. Arra kötelezi őket, hogy az árukat a címzettnek szállítsák. Tartalmazza az áruk, a hajó és a rendeltetési kikötő adatait. Feltünteti a fuvarozási szerződést, és átadja az áru tulajdonjogát. Ez azt jelenti, hogy a hajórakjegy tulajdonosa jelenleg az áruk tulajdonosa.

A hajóraklevél átruházható dokumentum lehet. Számos különböző típusú hajóraklevél használható. A „tiszta hajóraklevelek” azt jelzik, hogy az árukat látszólagos jó állapotban és rendben vették át. A „Tiszta vagy tisztítatlan hajóraklevél” azt jelzi, hogy az áru sérült vagy rossz állapotban van. Ilyen esetekben a finanszírozó bank megtagadhatja a feladó okmányainak átvételét.

FIATA hajóraklevél

A FIATA hajóraklevele az árufuvarozók szövetségeinek nemzetközi szövetsége (FIATA) által kidolgozott dokumentum. Különböző (multimodális) szállítási módokra használják, és átruházható státusú kombinált fuvarokmányként is alkalmazható. A konkrét szállítási mód nincs meghatározva. Az árukkal kapcsolatos jogi felelősség átszállhat az utazás során.

Közúti fuvarlevél (CMR)

A közúti fuvarlevél a nemzetközi közúti árufuvarozás részleteit tartalmazó dokumentum. A nemzetközi közúti árufuvarozási szerződésről szóló 1956. évi egyezmény (a továbbiakban: a CMR-egyezmény) határozza meg. Lehetővé teszi a feladó számára, hogy az árukat a szállítás során a rendelkezésükre bocsássa. Az okmánynak négy példányban kell készülnie, és azokat a feladónak és a fuvarozónak alá kell írnia. Az első példányt a feladónak szánják; a második a fuvarozó birtokában marad; a harmadik az árukat kíséri, és azt a címzettnek leszállítják; a negyediket a címzettnek alá kell írnia és le kell bélyegeznie, mielőtt visszaküldenék a feladónak. Általában minden járműre CMR-t adnak ki.

A CMR-feljegyzés nem címzett dokumentum, és nem tárgyalható. A tulajdonjog nem ruházható át.

Légiútlevél (AWB)

A légifuvarlevél a feladó és a fuvarozó vállalata közötti fuvarozási szerződés bizonyítékául szolgál. A fuvarozó ügynöke állítja ki, és a Varsói Egyezmény (a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó egyes szabályok egységesítéséről szóló egyezmény, 1929. október 12.) rendelkezéseinek hatálya alá tartozik. Több szállítmány esetében egyetlen légi fuvarlevél is használható. Három eredeti példányt és több további másolatot tartalmaz. A fuvarozásban részt vevő felek (a feladó, a címzett és a fuvarozó) egy-egy eredeti példányt őriznek meg. Másolatokat kérhetnek az indulási/rendeltetési repülőtéren, a szállítás során, és bizonyos esetekben további fuvarozóktól is. A légi fuvarlevél a fuvarozási szerződést bemutató fuvarlevél. Igazolja az áruk átvételét.

Az IATA Standard Air Waybill a Nemzetközi Légifuvarozási Szövetséghez (IATA) tartozó fuvarozók által használt különleges típusú légi fuvarlevél. Általában a Varsói Egyezményben meghatározott általános feltételeket tartalmazza.

Vasúti fuvarlevél (CIM)

A vasúti fuvarlevél (CIM) a vasúti áruszállításhoz szükséges okmány. A nemzetközi vasúti fuvarozásról szóló 1980. évi egyezmény (COTIF-CIM) szabályozza. A CIM-et a fuvarozó öt példányban bocsátja ki. Az eredeti példány kíséri az árukat. A feladó megőrzi az eredeti példány másodpéldányát. A fuvarozó belső célokra megőrzi a fennmaradó három példányt. A CIM vasúti szállítási szerződésnek minősül.

ATA-igazolvány

Az ATA-igazolványok az iparosodott világ nagy részén működő kereskedelmi kamarák által kibocsátott nemzetközi vámokmányok, amelyek lehetővé teszik az áruk vámoktól és adóktól mentes ideiglenes behozatalát. ATA-igazolványok a következő árukategóriákra állíthatók ki: Kereskedelmi minták, szakmai felszerelések, valamint kereskedelmi vásárokon, bemutatókon, kiállításokon stb. való bemutatásra vagy felhasználásra szánt áruk. További információkért forduljon a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara honlapjához.

TIR-igazolvány

A TIR-igazolványok nemzetközi árufuvarozásra használt árutovábbítási vámokmányok, amikor az út egy részét közúton kell megtenni. Lehetővé teszik az áruk TIR-eljárásnak nevezett eljárás keretében történő fuvarozását. A TIR-eljárást az 1975. évi TIR-egyezmény hozta létre, és az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) égisze alatt írták alá. A TIR-rendszer megköveteli, hogy az áruk biztonságos járművekben vagy konténerekben utazzanak. Az áruk után fizetendő valamennyi vámra és adóra nemzetközileg érvényes garancia vonatkozik. A TIR-igazolvány előírja, hogy ezt a biztosítékot a tranzit- és rendeltetési országoknak el kell fogadniuk.

Csomagjegyzék

A csomagjegyzék (P/L) a kereskedelmi számlát és a fuvarokmányokat kísérő kereskedelmi okmány. Tájékoztatást nyújt az importált tételekről és az egyes szállítmányok csomagolásának részleteiről (tömeg, méretek, kezelési kérdések stb.).

Ez szükséges ahhoz, hogy a vámkezelés a beérkező rakomány leltáraként történjen.

A csomagjegyzék általában tartalmazza a következőket:

  • az exportőrre, az importőrre és a szállító vállalatra vonatkozó információk
  • kiállítás dátuma
  • a rakományra vonatkozó számla száma
  • a csomagolás típusa (dob, láda, doboz, doboz, hordó, zsák stb.)
  • csomagok száma
  • az egyes csomagok tartalma (az áruk leírása és a csomagok száma)
  • jelek és számok
  • nettó tömeg, bruttó tömeg és a csomagok mérése

Nincs szükség külön formanyomtatványra. Az exportőr a szokásos üzleti gyakorlatnak megfelelően készíti el a csomagjegyzéket. Az eredeti dokumentumot és legalább egy másolatot be kell nyújtani. Általában nincs szükség aláírásra. A gyakorlatban azonban a csomagjegyzék eredeti és másolati példányát gyakran aláírják. A csomagjegyzék bármely nyelven elkészíthető. Ajánlott azonban angol nyelvű fordítást készíteni.

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások