Pozitív és negatív felsorolás

A kereskedelmi megállapodásokban a felek kötelezettségvállalásaikat és kivételeiket két különböző módszer szerint írhatják le a engedményes listával vagy egy negatív listával.

A technika megválasztása azonban nem meghatározó a kereskedelmi megállapodásokban vállalt kötelezettségek köre szempontjából.

A pozitív listával azonos mértékű nyitást vagy védelmet lehet elérni, mint a negatív listával.

Pozitív listák

Pozitív lista használata esetén a kereskedelmi partnernek kifejezetten („pozitívan”) fel kell sorolnia azokat az ágazatokat és alágazatokat, amelyekben piacra jutási és nemzeti elbánási kötelezettségeket vállal.

Második lépésként a kereskedelmi partner felsorolja az e kötelezettségvállalások alóli valamennyi kivételt és feltételt, megjelölve az általa alkalmazni kívánt piacra jutási és/vagy nemzeti elbánási korlátozásokat.   

Negatív listák

A negatív lista használatakor a kereskedelmi partnereknek csak a második lépést kell megtenniük.

Nem kell felsorolniuk azokat az ágazatokat, amelyekre kötelezettséget vállalnak. Minden olyan ágazat vagy alágazat, amely nem szerepel a jegyzékben, alapesetben ugyanolyan feltételek mellett nyitva áll a külföldi szolgáltatók előtt, mint a belföldi szolgáltatók.

A felek csak azokat az ágazatokat vagy alágazatokat sorolják fel, amelyeket korlátoznak vagy kizárnak.

Hol találhatók a listák a megállapodásokban?

A kereskedelmi partnerek általában két különböző mellékletet használnak arra, hogy fenntartásaikat negatív listára állítsanak.

  • Az I. melléklet kifejezetten felsorolja azokat a meglévő nemzeti jogszabályokat, amelyek eltérnek a piacra jutástól és/vagy a nemzeti elbánástól.
  • A II. melléklet felsorolja azokat az ágazatokat és alágazatokat, amelyek esetében a jövőben megmarad a piacra jutástól és/vagy a nemzeti elbánástól való eltérés joga, beleértve azokat az eseteket is, amikor jelenleg nem léteznek intézkedések.

Az EU negatív listákat (például a Kanadával és Japánnal kötött megállapodásokban) és pozitív listákat (koreai, szingapúri és vietnami megállapodásokban) egyaránt használt.  

Az EU elfogadta továbbá az úgynevezett „hibrid megközelítés” alkalmazását a TISA-ban. Bővebben

Egyéb rendelkezések

A kereskedelmi partnerek a kereskedelmi megállapodásokról folytatott tárgyalások során úgynevezett felfüggesztési és/vagy automatikus beemelési záradékokat is bevezethetnek.

Ezek a záradékok határozzák meg a piacra jutási korlátozások vagy diszkriminatív intézkedések jövőbeli bevezetésének lehetőségét.

Még abban az esetben is fenntarthatnak vagy bevezethetnek megkülönböztetéstől mentes jogszabályokat, ha egy kereskedelmi megállapodás részes felei megnyitnak egy ágazatot, akár pozitív, akár negatív listán keresztül (és felfüggesztéssel vagy anélkül), például

  • a betegellátásra vonatkozó előírások
  • a bankok tőkekövetelményei
  • egyes szakmákra vonatkozó képesítési követelmények
  • egyetemes szolgáltatási kötelezettségek (pl. a postai ágazatban)
Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások