Szellemitulajdon-jogok és földrajzi jelzések

Ha Ön vagy vállalkozása egyedi ötleteken, innováción vagy márkákon alapuló szellemi tulajdonnal rendelkezik, azt védeni kell. Íme az útmutató a szellemi tulajdon különböző típusainak védelmére rendelkezésre álló különböző lehetőségekről, valamint arról, hogyan érvényesítheti az Ön jogait. További információkat talál a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos uniós politikáról, valamint az EU és más országok között az uniós vállalkozások védelme érdekében kötött megállapodásokról.

Uniós kereskedelempolitika és szellemi tulajdonjogok

Az EU támogatja a szellemitulajdon-jogok szigorú normáit, amelyek hatással vannak a vállalkozásokra és a fogyasztókra az EU-ban és külföldön egyaránt. Az EU arra törekszik, hogy szilárd és kiszámítható jogi keret jöjjön létre a szellemitulajdon-jogok tekintetében a nemzetközi kereskedelem számára, beleértve a következőket:

 • Szellemitulajdon-jogok, amelyek előmozdítják az innovációt, garantálják a termékek származását és valódiságát, valamint az e jogok megsértése elleni intézkedések tilalma
 • Szellemitulajdon-jogok, amelyek védik a fogyasztókat az uniós egészségügyi és biztonsági előírásoknak meg nem felelő hamisított termékekkel szemben

A szellemitulajdon-jogok megsértésének megelőzése érdekében az EU elfogadta a szellemitulajdon-jogok harmadik országokban történő érvényesítéséről szóló felülvizsgált stratégiát, amely a következőkre összpontosít:

 • válasz a szellemi tulajdonnal kapcsolatos nemzetközi környezetben a közelmúltban bekövetkezett változásokra, többek között a gazdasági szférák digitalizációjára, valamint a szellemitulajdon-jogokra vonatkozó jogszabályok és a jogérvényesítés új hiányosságaira
 • a jelenlegi kihívások hatékonyabb kezeléséhez szükséges eszközök biztosítása az Európai Bizottság számára

A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) és a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) tagjaként az EU aláírta az olyan nemzetközi szellemi tulajdonjogi megállapodásokat, mint a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló megállapodás (TRIPS-megállapodás). A TRIPS-megállapodás meghatározza a szellemitulajdon-jogok védelmének minimumkövetelményeit, amelyeket az egyes országoknak biztosítaniuk kell, valamint a szellemitulajdon-jogokkal kapcsolatos viták rendezésére szolgáló eljárásokat.

 

A TRIPS-megállapodásban szereplő szellemitulajdon-jogok a következőket foglalják magukban:

Szellemitulajdon-jogok az EU kereskedelmi megállapodásaiban

Az EU más országokkal és régiókkal kötött kereskedelmi megállapodásaiban tárgyal a szellemi tulajdonjogokra vonatkozó fejezetekről. A cél annak biztosítása, hogy mindkét kereskedelmi partner azonos szellemitulajdon-védelmi normákkal rendelkezzen.

 • Az EU kereskedelmi megállapodásai túlmutatnak a WTO TRIPS-megállapodásain, és konkrét szellemitulajdon-jogi aggályokat kezelnek ezekkel az országokkal
 • az uniós kereskedelmi megállapodások szellemitulajdon-jogokra vonatkozó szabályairól ittolvashat bővebben.

A szellemitulajdon-jogokra vonatkozó uniós politika a fejlődő országokkal szemben

Az EU támogatja a szellemi tulajdonjogokra vonatkozó előírások megerősítését és érvényesítését a fejlődő országokban. Bár a szellemitulajdon-jogok jobb védelme fontos az uniós vállalkozások számára, a fejlődő országok javára a technológiatranszfert, a külföldi befektetéseket, a kutatást és az innovációt is vonzza.

Az EU számos eszközt és technikai segítségnyújtási programot biztosít annak érdekében, hogy támogassa a fejlődő országokat a szellemi tulajdonjogok megerősítésében.

Az EU emellett részt vesz az uniós alkotások, találmányok és formatervezési minták védelmében is.

A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok védelméről és érvényesítéséről szóló uniós jelentés az Ön ötleteinek és alkotásainak védelmét szolgáló stratégiák és műveletek megtervezéséhez nyújt tájékoztatást a vállalkozások, különösen a kisvállalkozások számára a szellemi tulajdonukat érintő potenciális kockázatokról, ha bizonyos külföldi országokban vagy országokkal folytatnak üzleti tevékenységet.

Technológiaátadás

Az EU – a tagállamait is beleértve – azon dolgozik, hogy előmozdítsa a technológiatranszfert, különösen a legkevésbé fejlett országok számára.

 • az EU úgy véli, hogy a szellemitulajdon-jogok erős rendszerének kialakítására irányuló politikák segíthetik a fejlődő országokat abban, hogy kihasználhassák a külföldi technológiához való jobb hozzáférés előnyeit
 • a külföldi vállalatok nagyobb valószínűséggel engedélyeznek majd ismereteket és együttműködnek közös projektekben, ha egy országban hatékony szellemitulajdon-jogi rendszer működik

Hasznos információk a vállalkozások számára a technológiaátadással és a szellemi tulajdonnal kapcsolatos kérdésekről.

A gyógyszerekhez való hozzáférésre vonatkozó uniós politika

Az EU arra törekszik, hogy megkönnyítse a gyógyszerekhez való hozzáférést a fejlődő országokban. Célja, hogy megfelelő egyensúlyt teremtsen az új gyógyszerek kutatását vezető gyógyszeripari vállalatok szellemi tulajdonhoz fűződő jogainak védelme és annak biztosítása között, hogy ezek a gyógyszerek világszerte elérhetőek legyenek az emberek számára. Az EU ezért kereskedelmi partnereinek szükségleteihez és fejlettségi szintjéhez igazítja a kábítószerekkel kapcsolatos szellemitulajdon-jogokra vonatkozó megközelítését.

Az EU az alacsony és közepes jövedelmű országokban a gyógyszerek megfizethetőségével, rendelkezésre állásával, hozzáférhetőségével, elfogadhatóságával, minőségével és használatával kapcsolatos különböző kérdésekkel foglalkozik:

 • globális egészségügyi szervezetek és kezdeményezések
 • az alacsony és közepes jövedelmű országok közegészségügyi rendszerei
 • az alacsony és közepes jövedelmű országok számára szükséges gyógyszerek kutatása és fejlesztése
 • a gyógyszerekhez való hozzáférést megkönnyítő kereskedelmi szabályok

További információk az EU alacsony és közepes jövedelmű országokra irányuló globális egészségügyi intézkedéseiről

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások