Id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali u l-indikazzjonijiet ġeografiċi

Jekk int jew in-negozju tiegħek għandek proprjetà intellettwali, ibbażata fuq ideat, innovazzjoni jew marki uniċi, jeħtieġ li tiġi protetta. Din hija gwida għad-diversi possibbiltajiet li jeżistu biex jiġu protetti tipi differenti ta’ proprjetà intellettwali, flimkien ma’ informazzjoni dwar kif tinforza d-drittijiet tiegħek. Tista’ ssir taf ukoll aktar dwar il-politika tal-UE dwar id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali u l-ftehimiet li l-UE għandha ma’ pajjiżi oħra biex tipproteġi n-negozji tal-UE.

Politika kummerċjali tal-UE u proprjetà intellettwali

L-UE tappoġġa standards b’saħħithom tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali (IPR) li jħallu impatt fuq in-negozji u l-konsumaturi fl-UE u lil hinn minnha. L-UE tfittex qafas legali sod u prevedibbli tal-IPR għall-kummerċ internazzjonali, inkluż

 • Drittijiet tal-PI li jippromwovu l-innovazzjoni, jiggarantixxu l-oriġini tal-prodotti u jiżguraw il-karattru ġenwin, akkumpanjati minn miżuri li jipprojbixxu kwalunkwe ksur ta’ dawn id-drittijiet
 • Drittijiet tal-PI li jipproteġu lill-konsumaturi minn prodotti ffalsifikati li ma jikkonformawx mal-istandards tas-saħħa u s-sikurezza tal-UE

Biex jiġi evitat il-ksur tad-DPI, l-UE adottat Strateġija riveduta għall-Infurzar tad-Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali f’Pajjiżi Terzi, li tiffoka fuq

 • rispons għal bidliet reċenti fl-ambjent internazzjonali tal-PI, inkluża d-diġitalizzazzjoni fl-isferi ekonomiċi kollha, kif ukoll lakuni ġodda fil-leġiżlazzjoni u l-infurzar tal-IPR
 • l-għoti lill-Kummissjoni Ewropea bl-għodod meħtieġa biex tilqa’ l-isfidi attwali b’mod aktar effettiv

Bħala membru tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO) u l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Proprjetà Intellettwali (WIPO), l-UE hija firmatarja tal-ftehimiet internazzjonali tal-IPR bħall-Ftehim dwar l-Aspetti tad-Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali Relatati mal-Kummerċ (TRIPs). Il-Ftehim TRIPS jistabbilixxi l-istandards minimi tal-protezzjoni tal-IPR li għandhom jiġu pprovduti minn kull pajjiż u l-proċeduri għas-soluzzjoni tat-tilwim relatat mad-DPI.

 

L-IPRs fil-ftehim TRIPS jinkludu

Id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali fil-ftehimiet kummerċjali tal-UE

L-UE tinnegozja l-kapitoli tal-IPR fil-ftehimiet kummerċjali tagħha ma’ pajjiżi u reġjuni oħra. L-għan huwa li jiġi żgurat li ż-żewġ sħab kummerċjali jkollhom l-istess standards ta’ protezzjoni tal-proprjetà intellettwali.

 • Il-ftehimiet kummerċjali tal-UE jmorru lil hinn mill-Ftehimiet TRIPs tad-WTO u jindirizzaw tħassib speċifiku dwar l-IPR ma’ dawn il-pajjiżi
 • tista’ ssir taf aktar dwar ir-regoli tal-IPR fil-ftehimiet kummerċjali tal-UE hawnhekk

Il-politika tal-UE dwar id-DPI lejn il-pajjiżi li qed jiżviluppaw

L-UE tippromwovi t-tisħiħ u l-infurzar tal-istandards tal-IPR fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw. Filwaqt li protezzjoni aħjar tad-DPI hija importanti għan-negozji tal-UE, hija tattira wkoll trasferimenti tat-teknoloġija, investiment barrani, riċerka u innovazzjoni għall-benefiċċju tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw.

L-UE qed tipprovdi firxa ta’ strumenti u programmi ta’ assistenza teknika sabiex tappoġġa lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw biex itejbu d-drittijiet tal-proprjetà intellettwali.

L-UE timpenja ruħha wkoll fil-protezzjoni tal-kreazzjonijiet, l-invenzjonijiet u d-disinji tal-UE.

Biex jgħin fit-tfassil ta’ strateġiji u operazzjonijiet biex jiġi protett il-valur tal-ideat u l-kreazzjonijiet tiegħek, ir-Rapport tal-UE dwar il-protezzjoni u l-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali joffri informazzjoni lill-kumpaniji, b’mod partikolari lin-negozji ż-żgħar, dwar ir-riskji potenzjali għall-PI tagħhom meta jinvolvu ruħhom f’attivitajiet kummerċjali f’ċerti pajjiżi jew ma’ ċerti pajjiżi barra mill-pajjiż.

Trasferiment ta’ teknoloġija

L-UE — inklużi l-istati membri tagħha — taħdem biex tippromwovi t-trasferiment tat-teknoloġija, b’mod partikolari għall-pajjiżi l-anqas żviluppati (LDCs).

 • l-UE temmen li l-politiki li jsiru biex jiġi żviluppat reġim b’saħħtu tad-DPI jistgħu jgħinu lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw jiksbu l-benefiċċji ta’ aktar aċċess għat-teknoloġija barranija.
 • il-kumpaniji barranin se jkunu aktar probabbli li jilliċenzjaw l-għarfien u jikkollaboraw fuq proġetti komuni jekk ikun hemm sistema effettiva tal-IPR f’pajjiż

Sib informazzjoni utli għan-negozji dwar it-trasferiment tat-teknoloġija u kwistjonijiet relatati mal-PI.

Il-politika tal-UE dwar l-aċċess għall-mediċini

L-UE taħdem biex tiffaċilita l-aċċess għall-mediċini fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw. Hija għandha l-għan li ssib il-bilanċ it-tajjeb bejn il-protezzjoni tad-drittijiet tal-PI tal-kumpaniji farmaċewtiċi li jmexxu r-riċerka f’mediċini ġodda u l-ħtieġa li jiġi żgurat li dawn il-mediċini jkunu disponibbli għan-nies madwar id-dinja. Għalhekk, l-UE tadatta l-approċċ tagħha dwar id-drittijiet tal-PI relatati mad-drogi għall-ħtiġijiet u l-livell ta’ żvilupp tas-sħab kummerċjali tagħha.

L-UE tindirizza diversi kwistjonijiet relatati mal-affordabbiltà, id-disponibbiltà, l-aċċessibbiltà, l-aċċettabbiltà, il-kwalità u l-użu tal-mediċini f’pajjiżi b’introjtu baxx u medju billi tappoġġa

 • organizzazzjonijiet u inizjattivi globali tas-saħħa
 • sistemi tas-saħħa pubblika tal-pajjiżi b’introjtu baxx u medju
 • ir-riċerka u l-iżvilupp (R &D) tal-mediċini meħtieġa mill-pajjiżi b’introjtu baxx u medju
 • regoli kummerċjali li jiffaċilitaw l-aċċess għall-mediċini

Sib aktar informazzjoni dwar l-azzjonijiet tas-saħħa globali tal-UE għall-pajjiżi b’introjtu baxx u medju.

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr