Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

Jos sinulla tai yritykselläsi on teollis- ja tekijänoikeuksia, jotka perustuvat ainutlaatuisiin ideoihin, innovaatioihin tai tuotemerkkeihin, niitä on suojeltava. Tässä on tietoa erilaisista mahdollisuuksista suojata erityyppisiä teollis- ja tekijänoikeuksia sekä tietoa siitä, miten oikeuksia voidaan valvoa. Lisätietoa EU:n teollis- ja tekijänoikeuksia koskevasta politiikasta ja sopimuksista, joita EU on tehnyt muiden maiden kanssa EU:n yritysten suojelemiseksi.

Kauppapolitiikka ja teollis- ja tekijänoikeudet EU:ssa

EU tukee vahvoja teollis- ja tekijänoikeuksia koskevia normeja, jotka vaikuttavat yrityksiin ja kuluttajiin EU:ssa ja sen ulkopuolella. EU pyrkii luomaan vakaan ja ennakoitavan teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan oikeudellisen kehyksen kansainväliselle kaupalle, mukaan lukien

 • Teollis- ja tekijänoikeudet, jotka edistävät innovointia, takaavat tuotteiden alkuperän ja varmistavat aidon luonteen, sekä kieltävät toimenpiteet näiden oikeuksien loukkauksia vastaan
 • Teollis- ja tekijänoikeudet, jotka suojaavat kuluttajia väärennetyiltä tuotteilta, jotka eivät ole EU:n terveys- ja turvallisuusnormien mukaisia

EU hyväksyi teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten estämiseksi tarkistetun strategian teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanemiseksi kolmansissa maissa. Strategiassa keskitytään

 • kansainvälisessä teollis- ja tekijänoikeusympäristössä viime aikoina tapahtuneisiin muutoksiin vastaaminen, mukaan lukien digitalisaatio talouden eri aloilla, sekä teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön ja sen noudattamisen valvonnan uudet porsaanreiät
 • tarvittavien välineiden tarjoaminen Euroopan komissiolle, jotta se voi vastata nykyisiin haasteisiin tehokkaammin

Maailman kauppajärjestön (WTO) ja Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) jäsenenä EU on allekirjoittanut kansainväliset teollis- ja tekijänoikeussopimukset, kuten teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen (TRIPS). TRIPS-sopimuksessa vahvistetaan teollis- ja tekijänoikeuksien suojan vähimmäisvaatimukset, joista kunkin maan on huolehdittava, ja menettelyt teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvien riitojen ratkaisemiseksi.

 

TRIPS-sopimuksen teollis- ja tekijänoikeuksia ovat muun muassa seuraavat:

Teollis- ja tekijänoikeudet EU:n kauppasopimuksissa

EUneuvottelee teollis- ja tekijänoikeuksia koskevista luvuista kauppasopimuksissaan muiden maiden ja alueiden kanssa. Tavoitteena on varmistaa, että molemmilla kauppakumppaneilla on samat teollis- ja tekijänoikeuksien suojanormit.

 • EU:n kauppasopimukset menevät WTO:n TRIPS-sopimuksia pidemmälle ja niissä käsitellään teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyviä erityisiä huolenaiheita näiden maiden kanssa.
 • lisätietoa EU:n kauppasopimusten teollis- ja tekijänoikeussäännöistä on täällä.

EU:n teollis- ja tekijänoikeuspolitiikka kehitysmaihin nähden

EU edistää teollis- ja tekijänoikeusnormien tehostamista ja täytäntöönpanoa kehitysmaissa. Vaikka teollis- ja tekijänoikeuksien parempi suoja on tärkeää EU:n yrityksille, se houkuttelee myös teknologian siirtoja, ulkomaisia investointeja, tutkimusta ja innovointia kehitysmaiden hyödyksi.

EU tarjoaa erilaisia välineitä ja teknisen avun ohjelmia tukeakseen kehitysmaita teollis- ja tekijänoikeuksien parantamisessa.

EU sitoutuu myös suojelemaan EU:n luomuksia, keksintöjä ja malleja.

EU:n raportti teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamisesta ja täytäntöönpanosta auttaa suunnittelemaan strategioita ja toimia, joilla suojellaan ideoiden ja teosten arvoa. Raportissa annetaan yrityksille, erityisesti pienyrityksille, tietoa niiden teollis- ja tekijänoikeuksiin kohdistuvista mahdollisista riskeistä, kun ne harjoittavat liiketoimintaa tietyissä maissa tai niiden kanssa.

Teknologiansiirto

EU ja sen jäsenmaat pyrkivät edistämään teknologian siirtoa erityisesti vähiten kehittyneisiin maihin.

 • EU uskoo, että vahvan teollis- ja tekijänoikeusjärjestelmän kehittämiseksi toteutetuilla politiikoilla voidaan auttaa kehitysmaita hyötymään ulkomaisen teknologian paremmasta saatavuudesta.
 • ulkomaiset yritykset voivat todennäköisemmin lisensoida tietoa ja tehdä yhteistyötä yhteisissä hankkeissa, jos jossakin maassa on käytössä tehokas teollis- ja tekijänoikeusjärjestelmä.

Löydät yrityksille hyödyllistä tietoa teknologian siirrosta ja teollis- ja tekijänoikeuksista.

Lääkkeiden saatavuutta koskeva EU:n politiikka

EU pyrkii helpottamaan lääkkeiden saatavuutta kehitysmaissa. Se pyrkii löytämään oikean tasapainon uusien lääkkeiden tutkimusta johtavien lääkeyhtiöiden teollis- ja tekijänoikeuksien suojelun ja sen välillä, että nämä lääkkeet ovat ihmisten saatavilla kaikkialla maailmassa. Sen vuoksi EU mukauttaa huumeisiin liittyviä teollis- ja tekijänoikeuksia koskevaa lähestymistapaansa kauppakumppaneidensa tarpeisiin ja kehitystasoon.

EU käsittelee lääkkeiden kohtuuhintaisuuteen, saatavuuteen, saatavuuteen, hyväksyttävyyteen, laatuun ja käyttöön liittyviä kysymyksiä matalan ja keskitulotason maissa tukemalla

 • maailmanlaajuiset terveysjärjestöt ja -aloitteet
 • matalan ja keskitulotason maiden julkiset terveydenhuoltojärjestelmät
 • matalan ja keskitulotason maissa tarvittavien lääkkeiden tutkimus ja kehittäminen (T & K)
 • lääkkeiden saatavuutta helpottavat kauppasäännöt

Lisätietoa EU:n maailmanlaajuisista terveystoimista matalan ja keskitulotason maissa.

Jaa tämä sivu: