Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

Jos sinulla tai yritykselläsi on henkistä omaisuutta, joka perustuu ainutlaatuisiin ideoihin, innovaatioihin tai tuotemerkkeihin, sitä on suojeltava. Tässä on opas erilaisista mahdollisuuksista suojata erityyppisiä teollis- ja tekijänoikeuksia sekä tietoa siitä, miten oikeuksien toteutumista voidaan valvoa. Lisätietoa EU:n teollis- ja tekijänoikeuspolitiikasta ja sopimuksista, joita EU:lla on muiden maiden kanssa EU:n yritysten suojelemiseksi.

Kauppapolitiikka ja teollis- ja tekijänoikeudet EU:ssa

EU tukee vahvoja teollis- ja tekijänoikeusstandardeja, jotka vaikuttavat yrityksiin ja kuluttajiin EU:ssa ja sen ulkopuolella. EU pyrkii luomaan vakaat ja ennakoitavat teollis- ja tekijänoikeuksia koskevat oikeudelliset puitteet kansainväliselle kaupalle, mukaan lukien

 • Teollis- ja tekijänoikeudet, jotka edistävät innovointia, takaavat tuotteiden alkuperän ja takaavat niiden todellisen luonteen sekä kieltävät kaikki näiden oikeuksien loukkaukset
 • Teollis- ja tekijänoikeudet, jotka suojaavat kuluttajia väärennetyiltä tuotteilta, jotka eivät ole EU:n terveys- ja turvallisuusnormien mukaisia

Teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten estämiseksi EU hyväksyi tarkistetun strategian teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanemiseksi kolmansissa maissa. strategiassa keskitytään

 • reagoidaan kansainvälisessä teollis- ja tekijänoikeusympäristössä viime aikoina tapahtuneisiin muutoksiin, kuten talouden eri osa-alueiden digitalisointiin, sekä teollis- ja tekijänoikeuksia koskevassa lainsäädännössä ja sen valvonnassa oleviin uusiin porsaanreikiin.
 • annetaan Euroopan komissiolle tarvittavat välineet, jotta se voi vastata tehokkaammin nykyisiin haasteisiin

Maailman kauppajärjestön (WTO) ja Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) jäsenenä EU on allekirjoittanut teollis- ja tekijänoikeuksia koskevia kansainvälisiä sopimuksia, kuten teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen (TRIPS). TRIPS-sopimuksessa vahvistetaan teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa koskevat vähimmäisvaatimukset, jotka kunkin maan on annettava, sekä menettelyt teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvien riitojen ratkaisemiseksi.

 

TRIPS-sopimuksen teollis- ja tekijänoikeuksiin kuuluvat

Teollis- ja tekijänoikeudet EU:n kauppasopimuksissa

EUneuvottelee muiden maiden ja alueiden kanssa tekemissään kauppasopimuksissa teollis- ja tekijänoikeuksia koskevista luvuista.Tavoitteena on varmistaa, että molemmilla kauppakumppaneilla on samat teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa koskevat normit.

 • EU:n kauppasopimukset menevät WTO:n TRIPS-sopimuksia pidemmälle ja niissä käsitellään erityisiä teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyviä huolenaiheita näiden maiden kanssa.
 • lisätietoa teollis- ja tekijänoikeussäännöistä EU:n kauppasopimuksissa

EU:n teollis- ja tekijänoikeuspolitiikka suhteessa kehitysmaihin

EU edistää teollis- ja tekijänoikeusstandardien tehostamista ja täytäntöönpanoa kehitysmaissa. Teollis- ja tekijänoikeuksien parempi suojelu on tärkeää EU:n yrityksille, mutta se houkuttelee myös teknologian siirtoja, ulkomaisia investointeja, tutkimusta ja innovointia kehitysmaiden hyödyksi.

EU tarjoaa erilaisia välineitä ja teknisen avun ohjelmia tukeakseen kehitysmaita teollis- ja tekijänoikeuksien parantamisessa.

EU käy myös tehostettua vuoropuhelua teollis- ja tekijänoikeuksista 14 ensisijaisen maan kanssa (Kiina, Argentiina, Intia, Indonesia, Venäjä, Turkki, Ukraina, Brasilia, Ecuador, Malesia, Meksiko, Filippiinit, Thaimaa ja Yhdysvallat).

EU:n raportissa teollis- ja tekijänoikeuksien suojelusta ja täytäntöönpanosta annetaan tietoa yrityksille, erityisesti pienille yrityksille, mahdollisista riskeistä, joita niiden teollis- ja tekijänoikeuksiin kohdistuu niiden harjoittaessa liiketoimintaa tietyissä maissa tai tiettyjen maiden kanssa. tarkoituksena on auttaa suunnittelemaan strategioita ja toimia ideoiden ja ideoiden arvon suojelemiseksi.

Teknologian siirto

EU ja sen jäsenvaltiot pyrkivät edistämään teknologian siirtoa erityisesti vähiten kehittyneisiin maihin.

 • EU uskoo, että vahvan teollis- ja tekijänoikeusjärjestelmän kehittämiseen tähtäävä politiikka voi auttaa kehitysmaita hyötymään ulkomaisen teknologian paremmasta saatavuudesta.
 • ulkomaiset yritykset todennäköisemmin lisensoivat tietämystä ja tekevät yhteistyötä yhteisissä hankkeissa, jos jossakin maassa on toimiva teollis- ja tekijänoikeusjärjestelmä.

ETSI yrityksille hyödyllistä tietoa teknologian siirrosta ja teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvistä asioista.

Lääkkeiden saatavuutta koskeva EU:n politiikka

EU pyrkii helpottamaan lääkkeiden saatavuutta kehitysmaissa. sen tavoitteena on löytää oikea tasapaino uusien lääkkeiden tutkimusta johtavien lääkeyhtiöiden teollis- ja tekijänoikeuksien suojelun ja sen välillä, että nämä lääkkeet ovat ihmisten saatavilla kaikkialla maailmassa. Näin ollen EU mukauttaa huumausaineisiin liittyviä teollis- ja tekijänoikeuksia koskevaa lähestymistapaansa kauppakumppaneidensa tarpeisiin ja kehitystasoon.

EU käsittelee lääkkeiden kohtuuhintaisuuteen, saatavuuteen, saatavuuteen, hyväksyttävyyteen, laatuun ja käyttöön liittyviä kysymyksiä alhaisen ja keskitulotason maissa tukemalla

 • maailmanlaajuiset terveysalan organisaatiot ja aloitteet
 • alhaisen ja keskitulotason maiden julkiset terveydenhuoltojärjestelmät
 • matalan ja keskitulotason maiden tarvitsemien lääkkeiden tutkimus ja kehittäminen (R & D)
 • lääkkeiden saatavuutta helpottavat kauppasäännöt

Lisätietoa EU:n maailmanlaajuisista terveystoimista matalan tulotason ja keskitulotason maissa.

Jaa tämä sivu: