Intellektuelle ejendomsrettigheder og geografiske betegnelser

Hvis du eller din virksomhed har intellektuelle ejendomsrettigheder baseret på unikke idéer, innovation eller mærker, skal du være beskyttet. Her er en vejledning til de forskellige muligheder for at beskytte forskellige former for intellektuel ejendomsret sammen med oplysninger om, hvordan du håndhæver dine rettigheder. Du kan også læse mere om EU's politik for intellektuel ejendomsret og de aftaler, som EU har med andre lande for at beskytte EU's virksomheder.

EU's handelspolitik og intellektuel ejendom

EU støtter stærke standarder for intellektuelle ejendomsrettigheder, der påvirker virksomheder og forbrugere i og uden for EU. EU søger en solid og forudsigelig retlig ramme for intellektuelle ejendomsrettigheder for international handel, herunder

 • IP-rettigheder, der fremmer innovation, garanterer et produkts oprindelse og sikrer reel karakter, ledsaget af et forbud mod foranstaltninger mod enhver krænkelse af disse rettigheder
 • Intellektuelle ejendomsrettigheder, der beskytter forbrugerne mod forfalskede produkter, der ikke er i overensstemmelse med EU's sundheds- og sikkerhedsstandarder

For at forhindre krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder vedtog EU en revideret strategi for håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i tredjelande, som fokuserer på

 • som reaktion på de seneste ændringer i det internationale IP-miljø, herunder digitalisering på tværs af de økonomiske sfærer, samt nye smuthuller i lovgivningen om intellektuelle ejendomsrettigheder og håndhævelsen heraf
 • give Europa-Kommissionen de nødvendige redskaber til at imødegå de aktuelle udfordringer mere effektivt

Som medlem af Verdenshandelsorganisationen (WTO) og Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO) har EU undertegnet internationale aftaler om intellektuel ejendomsret såsom aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (TRIPs). I TRIPS-aftalen fastsættes de minimumsstandarder for beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, som de enkelte lande skal overholde, og procedurerne for bilæggelse af tvister vedrørende intellektuelle ejendomsrettigheder.

 

De intellektuelle ejendomsrettigheder i TRIPS-aftalen omfatter:

Intellektuelle ejendomsrettigheder i EU's handelsaftaler

EU forhandler om kapitler om intellektuelle ejendomsrettigheder i sine handelsaftaler med andre lande og regioner.Formålet er at sikre, at begge handelspartnere overholder de samme standarder for beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder.

 • EU's handelsaftaler går videre end WTO's TRIPS-aftaler og behandler specifikke IPR-spørgsmål med disse lande.
 • læs mere om reglerne om intellektuel ejendomsret i EU's handelsaftaler her

EU's politik for intellektuel ejendomsret over for udviklingslandene

EU fremmer forbedringen og håndhævelsen af standarder for intellektuelle ejendomsrettigheder i udviklingslandene. En bedre beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder er vigtig for EU's virksomheder, men tiltrækker også teknologioverførsler, udenlandske investeringer, forskning og innovation til fordel for udviklingslandene.

EU tilbyder en række instrumenter og tekniske bistandsprogrammer for at støtte udviklingslandene i at forbedre de intellektuelle ejendomsrettigheder.

EU deltager også i en udvidet dialog om intellektuel ejendomsret med 14 prioriterede lande (Kina, Argentina, Indien, Indonesien, Rusland, Tyrkiet, Ukraine, Brasilien, Ecuador, Malaysia, Mexico, Filippinerne, Thailand og USA).

EU's rapport om beskyttelse og håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder giver virksomheder, navnlig små virksomheder, oplysninger om potentielle risici for deres intellektuelle ejendomsrettigheder , når de deltager i forretningsaktiviteter i eller med visse lande i udlandet.

Teknologioverførsel

EU — herunder medlemsstaterne — arbejder på at fremme teknologioverførsel, navnlig til de mindst udviklede lande.

 • EU mener, at politikkerne til udvikling af en stærk ordning for intellektuelle ejendomsrettigheder kan hjælpe udviklingslandene til at få gavn af mere adgang til udenlandsk teknologi
 • udenlandske virksomheder vil være mere tilbøjelige til at give licens til viden og samarbejde om fælles projekter, hvis der er et effektivt system til beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i et land.

Find nyttige oplysninger for virksomheder om teknologioverførsel og intellektuelle ejendomsrettigheder.

EU's politik for adgang til lægemidler

EU arbejder for at lette adgangen til lægemidler i udviklingslandene. den har til formål at finde den rette balance mellem beskyttelse af lægemiddelvirksomhedernes intellektuelle ejendomsrettigheder, som leder forskningen i nye lægemidler, og behovet for at sikre, at disse lægemidler er tilgængelige for mennesker i hele verden. EU tilpasser derfor sin tilgang til narkotikarelaterede rettigheder til sine handelspartneres behov og udviklingsniveau.

EU behandler forskellige spørgsmål vedrørende prisoverkommelighed, tilgængelighed, tilgængelighed, accept, kvalitet og anvendelse af lægemidler i lav- og mellemindkomstlande ved at støtte

 • globale sundhedsorganisationer og initiativer
 • lav- og mellemindkomstlandes offentlige sundhedssystemer
 • forskning og udvikling (F &) af lægemidler, der er nødvendige i lav- og mellemindkomstlande
 • handelsregler, der letter adgangen til lægemidler

Læs mere om EU's globale sundhedsindsats i lav- og mellemindkomstlande.

Del denne side:

Genveje