Intellektuelle ejendomsrettigheder og geografiske betegnelser

Hvis du eller din virksomhed har intellektuel ejendomsret baseret på unikke idéer, innovation eller varemærker, skal den beskyttes. Her er en vejledning om de forskellige muligheder, der findes for at beskytte forskellige typer intellektuel ejendomsret, sammen med oplysninger om, hvordan du håndhæver dine rettigheder. Du kan også læse mere om EU's politik for intellektuelle ejendomsrettigheder og de aftaler, som EU har indgået med andre lande for at beskytte EU's virksomheder.

EU's handelspolitik og intellektuel ejendom

EU støtter stærke standarder for intellektuelle ejendomsrettigheder, der påvirker virksomheder og forbrugere i og uden for EU. EU søger en solid og forudsigelig retlig ramme for intellektuelle ejendomsrettigheder for international handel, herunder

 • Intellektuelle ejendomsrettigheder, der fremmer innovation, garanterer produkternes oprindelse og sikrer den reelle karakter, ledsaget af et forbud mod enhver krænkelse af disse rettigheder
 • Intellektuelle ejendomsrettigheder, der beskytter forbrugerne mod forfalskede produkter, der ikke overholder EU's sundheds- og sikkerhedsstandarder

For at forhindre krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder vedtog EU en revideret strategi for håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i tredjelande, som fokuserer på

 • reaktion på de seneste ændringer i det internationale IP-miljø, herunder digitalisering på tværs af økonomiske områder, samt nye smuthuller i lovgivningen om intellektuelle ejendomsrettigheder og håndhævelsen heraf
 • give Kommissionen de værktøjer, der er nødvendige for at tackle de aktuelle udfordringer mere effektivt

Som medlem af Verdenshandelsorganisationen (WTO) og Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO) har EU undertegnet internationale aftaler om intellektuelle ejendomsrettigheder såsom aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (TRIPs). TRIPS-aftalen fastsætter minimumsstandarder for beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, som hvert land skal sikre, og procedurer for bilæggelse af tvister vedrørende intellektuelle ejendomsrettigheder.

 

De intellektuelle ejendomsrettigheder i TRIPS-aftalen omfatter:

Intellektuelle ejendomsrettigheder i EU's handelsaftaler

EUforhandler kapitler om intellektuelle ejendomsrettigheder i sine handelsaftaler med andre lande og regioner. Målet er at sikre, at begge handelspartnere har de samme standarder for beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder.

 • EU's handelsaftaler går videre end WTO's TRIPS-aftaler og tager fat på specifikke problemer med intellektuelle ejendomsrettigheder med disse lande
 • du kan læse mere om reglerne om intellektuelle ejendomsrettigheder i EU's handelsaftaler her

EU's politik for intellektuelle ejendomsrettigheder over for udviklingslandene

EU fremmer styrkelsen og håndhævelsen af IPR-standarder i udviklingslandene. Selv om en bedre beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder er vigtig for EU's virksomheder, tiltrækker den også teknologioverførsel, udenlandske investeringer, forskning og innovation til gavn for udviklingslandene.

EU stiller en række instrumenter og tekniske bistandsprogrammer til rådighed for at hjælpe udviklingslandene med at styrke intellektuelle ejendomsrettigheder.

EU beskæftiger sig også med at beskytte EU's frembringelser, opfindelser og design.

EU-rapporten om beskyttelse og håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder giver virksomheder, navnlig små virksomheder, oplysninger om potentielle risici for deres intellektuelle ejendomsrettigheder, når de deltager i forretningsaktiviteter i eller med visse lande i udlandet, for at hjælpe med at udforme strategier og aktiviteter, der beskytter værdien af dine idéer og frembringelser.

Teknologioverførsel

EU — herunder dets medlemsstater — arbejder for at fremme teknologioverførsel, navnlig til de mindst udviklede lande.

 • EU mener, at politikker til udvikling af en stærk ordning for intellektuelle ejendomsrettigheder kan hjælpe udviklingslandene med at høste fordelene ved mere adgang til udenlandsk teknologi
 • udenlandske virksomheder vil være mere tilbøjelige til at licensere viden og samarbejde om fælles projekter, hvis der findes et effektivt IPR-system i et land.

Find nyttige oplysninger til virksomhederne om teknologioverførsel og IP-spørgsmål.

EU's politik for adgang til lægemidler

EU arbejder på at lette adgangen til lægemidler i udviklingslandene. Det sigter mod at finde den rette balance mellem beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder for medicinalvirksomheder, der står i spidsen for forskningen i nye lægemidler, og behovet for at sikre, at disse lægemidler er tilgængelige for mennesker i hele verden. EU tilpasser derfor sin tilgang til narkotikarelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder til sine handelspartneres behov og udviklingsniveau.

EU behandler forskellige spørgsmål vedrørende prisoverkommelighed, tilgængelighed, tilgængelighed, accept, kvalitet og anvendelse af lægemidler i lav- og mellemindkomstlande ved at støtte

 • globale sundhedsorganisationer og -initiativer
 • de offentlige sundhedssystemer i lav- og mellemindkomstlande
 • forskning og udvikling af lægemidler, som lav- og mellemindkomstlande har brug for
 • handelsregler, der letter adgangen til lægemidler

Læs mere om EU's globale sundhedsaktioner for lav- og mellemindkomstlande.

Del denne side: