Prava intelektualnog vlasništva i oznake zemljopisnog podrijetla

Ako vi ili vaše poduzeće imate intelektualno vlasništvo koje se temelji na jedinstvenim idejama, inovacijama ili robnim markama, potrebno ga je zaštititi. Ovo je vodič za različite mogućnosti zaštite različitih vrsta intelektualnog vlasništva, zajedno s informacijama o tome kako ostvariti svoja prava. Saznajte više o politici EU-a o pravima intelektualnog vlasništva i sporazumima koje EU sklapa s drugim zemljama radi zaštite poduzeća iz EU-a.

Trgovinska politika EU-a i intelektualno vlasništvo

EU podupire snažne standarde prava intelektualnog vlasništva koji utječu na poduzeća i potrošače u EU-u i inozemstvu. EU nastoji uspostaviti čvrst i predvidljiv pravni okvir prava intelektualnog vlasništva za međunarodnu trgovinu, uključujući

 • Prava intelektualnog vlasništva kojima se promiču inovacije, jamči podrijetlo proizvoda i osigurava autentičnost, uz zabranu mjera protiv kršenja tih prava
 • Prava intelektualnog vlasništva kojima se potrošači štite od krivotvorenih proizvoda koji nisu u skladu sa zdravstvenim i sigurnosnim standardima EU-a

Kako bi se spriječila povreda prava intelektualnog vlasništva, EU je donio revidiranu Strategiju za provedbu prava intelektualnog vlasništva u trećim zemljama, koja je usmjerena na

 • odgovor na nedavne promjene u međunarodnom okruženju intelektualnog vlasništva, uključujući digitalizaciju u gospodarskim sferama, kao i na nove nedostatke u zakonodavstvu i provedbi prava intelektualnog vlasništva
 • pružanje potrebnih alata Europskoj komisiji za učinkovitije suočavanje s trenutačnim izazovima

Kao članica Svjetske trgovinske organizacije (WTO) i Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO), EU je potpisnik međunarodnih sporazuma o pravima intelektualnog vlasništva kao što je Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (TRIPS). Sporazumom o TRIPS-u utvrđuju se minimalni standardi zaštite prava intelektualnog vlasništva koje treba osigurati svaka zemlja i postupci za rješavanje sporova povezanih s pravima intelektualnog vlasništva.

 

Prava intelektualnog vlasništva iz Sporazuma o TRIPS-u uključuju:

Prava intelektualnog vlasništva u trgovinskim sporazumima EU-a

EUpregovara o poglavljima o pravima intelektualnog vlasništva u svojim trgovinskim sporazumima s drugim zemljama i regijama.Cilj je osigurati da oba trgovinska partnera imaju iste standarde zaštite intelektualnog vlasništva.

 • Trgovinski sporazumi EU-a nadilaze sporazume WTO-a o TRIPS-u i bave se posebnim pitanjima u pogledu prava intelektualnog vlasništva s tim zemljama
 • više o pravilima o pravima intelektualnog vlasništva u trgovinskim sporazumima EU-a možete saznati ovdje

Politika EU-a u području prava intelektualnog vlasništva prema zemljama u razvoju

EU promiče jačanje i provedbu standarda prava intelektualnog vlasništva u zemljama u razvoju. Iako je bolja zaštita prava intelektualnog vlasništva važna za poduzeća u EU-u, ona također privlači prijenos tehnologije, strana ulaganja, istraživanje i inovacije u korist zemalja u razvoju.

EU pruža niz instrumenata i programa tehničke pomoći kako bi se zemljama u razvoju pružila potpora u jačanju prava intelektualnog vlasništva.

EU sudjeluje i u pojačanom dijalogu o intelektualnom vlasništvu s 14 prioritetnih zemalja (Kina, Argentina, Indija, Indonezija, Rusija, Turska, Ukrajina, Brazil, Ekvador, Malezija, Meksiko, Filipini, Tajland i SAD).

Kako bi se pomoglo u osmišljavanju strategija i operacija za zaštitu vrijednosti vaših ideja i stvaralaštva, izvješće EU-a o zaštiti i provedbi prava intelektualnog vlasništva nudi informacije poduzećima, posebno malim poduzećima, o potencijalnim rizicima za intelektualno vlasništvo kada se bave poslovnim aktivnostima u određenim zemljama u inozemstvu ili s njima.

Prijenos tehnologije

EU, uključujući njegove države članice, radi na promicanju prijenosa tehnologije, posebno u najmanje razvijene zemlje.

 • EU vjeruje da politike za razvoj snažnog režima prava intelektualnog vlasništva mogu pomoći zemljama u razvoju da ostvare koristi od većeg pristupa stranoj tehnologiji.
 • veća je vjerojatnost da će strana poduzeća licencirati znanje i surađivati na zajedničkim projektima ako u zemlji postoji učinkovit sustav prava intelektualnog vlasništva.

Pronađite korisne informacije za poduzeća o prijenosu tehnologije i pitanjima intelektualnog vlasništva.

Politika EU-a u pogledu pristupa lijekovima

EU radi na olakšavanju pristupa lijekovima u zemljama u razvoju. Njime se nastoji postići prava ravnoteža između zaštite prava intelektualnog vlasništva farmaceutskih poduzeća koja vode istraživanje novih lijekova i potrebe da se osigura dostupnost tih lijekova ljudima diljem svijeta. Stoga EU prilagođava svoj pristup pravima intelektualnog vlasništva povezanima s drogama potrebama i razini razvoja svojih trgovinskih partnera.

EU se bavi raznim pitanjima u vezi s cjenovnom dostupnošću, dostupnošću, dostupnošću, prihvatljivošću, kvalitetom i uporabom lijekova u zemljama s niskim i srednjim dohotkom podupiranjem

 • globalne zdravstvene organizacije i inicijative
 • sustavi javnog zdravstva zemalja s niskim i srednjim dohotkom
 • istraživanje i razvoj lijekova potrebnih u zemljama s niskim i srednjim dohotkom
 • trgovinska pravila kojima se olakšava pristup lijekovima

Više informacija o globalnim zdravstvenim mjerama EU-a za zemlje s niskim i srednjim dohotkom.

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice