Bindende oorsprongsinlichting

Als u twijfelt over de oorsprong van uw goederen of simpelweg rechtszekerheid wenst, kunt u bindende oorsprongsinlichtingen aanvragen.

Bindende oorsprongsinlichting (BOI) heeft betrekking op een schriftelijke beslissing ter bevestiging van de oorsprong van uw goederen en is bindend in de Europese Unie.

BOI-beschikkingen zijn bindend voor de houder en de douaneautoriteiten van de EU. Zij zijn normaal gesproken drie jaar geldig vanaf de datum van afgifte.

Hoe en waar kan een BOI-besluit worden aangevraagd?

Aanvragen moeten schriftelijk worden ingediend bij de bevoegde autoriteiten in het EU-land waar een bedrijf is gevestigd of waar het BOI wil gebruiken. U moet ervoor zorgen dat de omschrijving van de goederen in de bindende oorsprongsinlichting identiek is aan de goederen die u uitvoert of invoert.

De autoriteiten hebben vanaf de datum van registratie van uw aanvraag 120 dagen de tijd om een beslissing te nemen.

Let op: het bestaan van bindende oorsprongsinlichtingen ontslaat u niet van de verplichting om oorsprongsbewijzen over te leggen.

Meer informatie

Deze pagina delen:

Snelle links