Bindende oorsprongsinlichtingen

Als u niet zeker bent van de oorsprong van uw goederen of gewoon rechtszekerheid wilt, kunt u bindende oorsprongsinlichtingen aanvragen.

Bindende oorsprongsinlichtingen (BOI) hebben betrekking op een schriftelijke beslissing die de oorsprong van uw goederen certificeert en is bindend in de Europese Unie.

BOI-beschikkingen zijn bindend voor de houder en voor de douaneautoriteiten van de EU. Bindende oorsprongsinlichtingen zijn normaal gesproken drie jaar geldig vanaf de datum van afgifte.

Hoe en waar kunt u een BOI-beschikking aanvragen?

Aanvragen moeten schriftelijk worden ingediend bij de bevoegde autoriteiten in het EU-land waar een onderneming is gevestigd of waar het voornemens is gebruik te maken van de BOI. U moet ervoor zorgen dat de omschrijving van de goederen in de bindende oorsprongsinlichtingen identiek is aan de goederen die u uitvoert of invoert.

De autoriteiten hebben vanaf de datum van registratie van uw aanvraag 120 dagen de tijd om een beslissing te nemen.

Let op: het bestaan van een bindende oorsprongsinlichting ontheft u niet van de verplichting om de oorsprong te bewijzen.

Meer informatie

Deze pagina delen:

Snelle links