Instrument voor internationale overheidsopdrachten

Protectionisme bij overheidsopdrachten neemt wereldwijd toe. In de afgelopen tien jaar is uit studies gebleken dat het aantal belemmeringen voor overheidsopdrachten met 5 is toegenomen. Deze belemmeringen voor overheidsopdrachten kunnen vele vormen aannemen. Het kan gaan om wettelijke bepalingen die de toegang tot de markt voor buitenlandse inschrijvers de jure beperken, of om praktijken die de facto de kans op succes van buitenlandse inschrijvers in openbare aanbestedingsprocedures verminderen.

Algemeen waargenomen beperkende regelingen of maatregelen die in derde landen zijn vastgesteld, zijn onder meer:

  • Vereisten inzake lokale inhoud
  • Prijspreferenties ten gunste van binnenlandse inschrijvers in openbare aanbestedingsprocedures
  • Wettelijke beperking/verbod voor buitenlandse inschrijvers om deel te nemen aan openbare aanbestedingsprocedures

Voor meer informatie over belemmeringen voor overheidsopdrachten heeft de OESO een taxonomie ontwikkeld van maatregelen op het gebied van overheidsopdrachten die de toegang tot de aanbestedingsmarkt van de EU beperken.

U hebt een belemmering ondervonden in een derde land?

U kunt via het IPI-klachtenformulier rechtstreeks een klacht indienen bij het centrale toegangspunt.

U kunt rechtstreeks contact met ons opnemen via trade-eu-international-procurement-instrument@ec.europa.eu als u vragen heeft of hulp nodig heeft bij het indienen van de klacht.

Wij zullen uw IPI-klacht samen met onze deskundigen beoordelen. Na afronding zullen wij u op de hoogte brengen van het resultaat van de beoordeling.

U bent belanghebbende partij en wilt informatie indienen in het kader van een IIO-onderzoek?

Zie de richtsnoeren voor de indiening van informatie door belanghebbenden.

Deze pagina delen:

Snelle links