Instrument voor internationale overheidsopdrachten

Het protectionisme bij overheidsopdrachten neemt wereldwijd toe. De afgelopen tien jaar is uit studies gebleken dat het aantal belemmeringen voor overheidsopdrachten met 5 is toegenomen. Deze belemmeringen voor overheidsopdrachten kunnen vele vormen aannemen. Het kan gaan om wettelijke bepalingen die de toegang tot de markt voor buitenlandse inschrijvers de jure beperken of om praktijken die de facto de kansen op succes van buitenlandse inschrijvers in openbare aanbestedingsprocedures verminderen.

Algemeen waargenomen beperkende regelingen of maatregelen die in derde landen zijn vastgesteld, zijn onder meer:

  • Vereisten inzake lokale inhoud
  • Prijspreferentiële regelingen waarbij binnenlandse inschrijvers worden bevoordeeld bij openbare aanbestedingsprocedures
  • Wettelijke beperking/verbod voor buitenlandse inschrijvers om deel te nemen aan openbare aanbestedingsprocedures

Voor meer informatie over belemmeringen voor overheidsopdrachten heeft de OESO een taxonomie van maatregelen op het gebied van overheidsopdrachten ontwikkeld die de toegang tot de aanbestedingsmarkt van de EU beperken.

U bent geconfronteerd met een barrière in een derde land?

U kunt een klacht over het instrument voor internationale overheidsopdrachten (IIO) rechtstreeks indienen bij het centrale toegangspunt via het klachtenformulier van het IIO.

U kunt rechtstreeks contact met ons opnemen via trade-eu-international-procurement-instrument@ec.europa.eu als u vragen hebt of hulp nodig heeft bij het indienen van de klacht.

Wij zullen uw klacht van het III samen met onze deskundigen beoordelen. Zodra wij klaar zijn, zullen wij u op de hoogte brengen van het resultaat van de beoordeling.

Deze pagina delen:

Snelle links