05 augustus 2022

Tariefwijzigingen van toepassing vanaf juli 2022

Met ingang van 1 juli 2022 zijn in de Europese Unie de volgende tariefwijzigingen van kracht geworden:

Tariefverlagingen

De in het gemeenschappelijk douanetarief vastgestelde rechten die van toepassing zijn op bepaalde producten, zijn overeenkomstig Verordening (EU) 2021/1832 tot en met 31 december verlaagd.

Tot de producten waarop deze verlaging betrekking heeft, behoren videoweergaveapparaten, digitale videorecorders en delen van elektronische assemblages.

Schorsingen van rechten en tariefcontingenten

De tariefcontingenten en schorsingen die in de tweede helft van 2022 van toepassing zijn, zijn geregeld bij respectievelijk Verordening (EU) 2022/972 en Verordening (EU) nr. 2022/1008.

De in beide verordeningen genoemde producten kunnen rechtenvrij of tegen een verlaagd recht in de Europese Unie worden ingevoerd.

Meer informatie:

Deze pagina delen:

Snelle links