05 augusti 2022

Ändringar av taxor som gäller från juli 2022

Från och med den 1 juli 2022 har följande tulländringar trätt i kraft i Europeiska unionen:

Tullsänkningar

De tullsatser i Gemensamma tulltaxan som ska tillämpas på vissa produkter har sänkts till och med den 31 december i enlighet med förordning (EU) 2021/1832.

Bland de produkter som omfattas av denna minskning återfinns apparater för videoåtergivning, digitala videobandspelare och delar till elektroniska sammansättningar.

Tullbefrielser och tullkvoter

Tullkvoter och tullbefrielser som är tillämpliga under andra halvåret 2022 regleras i förordning (EU) 2022/972 respektive förordning (EU) nr 2022/1008.

De produkter som förtecknas i båda förordningarna kan importeras tullfritt eller till nedsatt tullsats till Europeiska unionen.

Ytterligare information:

Dela sidan:

Genvägar