05 Lúnasa 2022

Athruithe ar tharaifí is infheidhme ó mhí Iúil 2022

Amhail ón 1 Iúil 2022, tá na hathruithe taraife seo a leanas tagtha i bhfeidhm san Aontas Eorpach:

Laghduithe ar tharaifí

Rinneadh na rátaí dleachta arna mbunú sa Chomhtharaif Chustaim a bheidh infheidhme maidir le táirgí áirithe a laghdú go dtí an 31 Nollaig, de réir Rialachán (AE) 2021/1832.

I measc na dtáirgí a chumhdaítear leis an laghdú seo tá gaireas fís-atáirgeadh, fístaifeadáin dhigiteacha agus codanna de chóimeálacha leictreonacha.

Fionraí dleachta agus cuótaí taraife

Na taraif-chuótaí agus na fionraíochtaí is infheidhme sa dara seimeastar de 2022, rialaítear iad le Rialachán (AE) 2022/972 agus Rialachán (AE) 2022/1008, faoi seach.

Is féidir na táirgí atá liostaithe sa dá rialachán a allmhairiú isteach san Aontas Eorpach saor ó dhleacht nó ar ráta laghdaithe dleachta.

Tuilleadh eolais:

Roinn an leathanach seo: