05 august 2022

Toldændringer gældende fra juli 2022

Fra den 1. juli 2022 er følgende toldændringer trådt i kraft i Den Europæiske Union:

Toldnedsættelser

Toldsatserne i den fælles toldtarif, der skal gælde for visse produkter, er blevet nedsat indtil den 31. december i henhold til forordning (EU) 2021/1832.

Blandt de varer, der er omfattet af denne reduktion, er videogengivere, digitale videooptagere og dele til elektroniske samlinger.

Toldsuspensioner og toldkontingenter

Toldkontingenter og suspensioner, der finder anvendelse i andet halvår af 2022, er reguleret i henholdsvis forordning (EU) 2022/972 og forordning (EU) 2022/1008.

De produkter, der er anført i begge forordninger, kan importeres til Den Europæiske Union toldfrit eller til en nedsat toldsats.

Yderligere oplysninger:

Del denne side: