05 srpna 2022

Změny sazeb platné od července 2022

Od 1. července 2022 vstoupily v Evropské unii v platnost tyto změny celních sazeb:

Snížení celních sazeb

Celní sazby stanovené ve společném celním sazebníku, které se použijí na určité produkty a výrobky, byly v souladu s nařízením (EU) 2021/1832 sníženy do 31. prosince.

Mezi výrobky, na které se toto snížení vztahuje, patří přístroje pro reprodukci videonahrávek, digitální videorekordéry a části elektronických sestav.

Pozastavení cel a celní kvóty

Celní kvóty a pozastavení platná ve druhém pololetí roku 2022 jsou upraveny v nařízení (EU) 2022/972 a v nařízení (EU) 2022/1008.

Výrobky uvedené v obou nařízeních mohou být dováženy do Evropské unie bezcelně nebo se sníženou celní sazbou.

Další informace:

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy