05 sierpnia 2022

Zmiany taryf mające zastosowanie od lipca 2022 r.

Od dnia 1 lipca 2022 r. w Unii Europejskiej weszły w życie następujące zmiany taryfowe:

Obniżki stawek celnych

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2021/1832 stawki celne ustanowione we wspólnej taryfie celnej mające zastosowanie do niektórych produktów zostały obniżone do dnia 31 grudnia.

Do produktów objętych tą redukcją należą urządzenia do odtwarzania obrazu, cyfrowe rejestratory wideo oraz części zespołów elektronicznych.

Zawieszenia ceł i kontyngenty taryfowe

Kontyngenty taryfowe i zawieszenia mające zastosowanie w drugiej połowie 2022 r. są uregulowane odpowiednio w rozporządzeniu (UE) 2022/972 i rozporządzeniu (UE) 2022/1008.

Produkty wymienione w obu rozporządzeniach mogą być przywożone do Unii Europejskiej bez cła lub z zastosowaniem obniżonej stawki celnej.

Dalsze informacje:

Udostępnij tę stronę: