05 august 2022

Alates 2022. aasta juulist kohaldatavad tariifimuudatused

Alates 1. juulist 2022 on Euroopa Liidus jõustunud järgmised tariifimuudatused:

Tariifide vähendamine

Vastavalt määrusele (EL) 2021/1832 vähendati kuni 31. detsembrini ühise tollitariifistikuga kehtestatud tollimaksumäärasid, mida kohaldatakse teatavate toodete suhtes.

Selle vähendusega hõlmatud toodete hulka kuuluvad videotaasesitusseadmed, digitaalsed videosalvestusseadmed ja elektroonikasõlmede osad.

Tollimaksude peatamine ja tariifikvoodid

2022. aasta teisel poolaastal kohaldatavaid tariifikvoote ja peatamist reguleeritakse vastavalt määrustega (EL) 2022/972 ja (EL) 2022/1008.

Mõlemas määruses loetletud tooteid võib Euroopa Liitu importida tollimaksuvabalt või vähendatud tollimaksumääraga.

Lisateave:

Jagage seda lehte: