05 augusta 2022

Zmeny ciel uplatniteľné od júla 2022

Od 1. júla 2022 nadobudli v Európskej únii účinnosť tieto zmeny colných sadzieb:

Zníženie ciel

Colné sadzby stanovené v Spoločnom colnom sadzobníku, ktoré sa majú uplatňovať na určité výrobky, sa podľa nariadenia (EÚ) 2021/1832 znížili do 31. decembra.

Medzi výrobkami, na ktoré sa vzťahuje toto zníženie, sú prístroje na reprodukciu videa, digitálne videorekordéry a časti elektronických zostáv.

Pozastavenia ciel a colné kvóty

Colné kvóty a pozastavenia uplatniteľné v druhom polroku 2022 sú upravené v nariadení (EÚ) 2022/972 a v nariadení (EÚ) 2022/1008.

Výrobky uvedené v oboch nariadeniach sa môžu dovážať do Európskej únie bez cla alebo so zníženou colnou sadzbou.

Ďalšie informácie:

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy