05 elokuuta 2022

Heinäkuusta 2022 sovellettavat tariffimuutokset

Seuraavat tariffimuutokset ovat tulleet voimaan Euroopan unionissa 1. heinäkuuta 2022:

Tullinalennukset

Tiettyihin tuotteisiin sovellettavia yhteisessä tullitariffissa vahvistettuja tulleja on alennettu 31 päivään joulukuuta saakka asetuksen (EU) 2021/1832 mukaisesti.

Tämän alennuksen piiriin kuuluvat muun muassa videosignaalien toistolaitteet, digitaaliset videonauhurit ja elektronisten kokoonpanojen osat.

Tullisuspensiot ja tariffikiintiöt

Vuoden 2022 jälkipuoliskolla sovellettavia tariffikiintiöitä säännellään asetuksella (EU) 2022/972 ja suspensioita asetuksella (EU) 2022/1008.

Molemmissa asetuksissa lueteltuja tuotteita voidaan tuoda Euroopan unioniin tullitta tai alennetuin tullein.

Lisätietoja:

Jaa tämä sivu: