05 Август 2022

Промени в тарифите, приложими от юли 2022 г.

От 1 юли 2022 г. в Европейския съюз влязоха в сила следните тарифни промени:

Тарифни намаления

Митническите ставки, установени в Общата митническа тарифа, които следва да се прилагат за някои продукти, бяха намалени до 31 декември в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/1832.

Сред продуктите, обхванати от това намаление, са апарати за възпроизвеждане на видеоклипове, цифрови видеозаписващи устройства и части за електронни сглобки.

Суспендиране на мита и тарифни квоти

Тарифните квоти и суспендиранията, приложими през второто полугодие на 2022 г., са уредени съответно в Регламент (ЕС) 2022/972 и Регламент (ЕС) 2022/1008.

Продуктите, изброени в двата регламента, могат да бъдат внасяни в Европейския съюз безмитно или с намалена митническа ставка.

Допълнителна информация:

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки