05 augusts 2022

Tarifa izmaiņas, ko piemēro no 2022. gada jūlija

No 2022. gada 1. jūlija Eiropas Savienībā ir stājušās spēkā šādas tarifu izmaiņas:

Tarifu samazinājumi

Kopējā muitas tarifā noteiktās nodokļu likmes, kas piemērojamas konkrētiem produktiem, ir samazinātas līdz 31. decembrim saskaņā ar Regulu (ES) 2021/1832.

Pie ražojumiem, uz kuriem attiecas šis samazinājums, pieder video reproducēšanas aparatūra, digitālie video ierakstītāji un elektronisko bloku daļas.

Nodokļu atlikšana un tarifu kvotas

Tarifu kvotas un nodokļu piemērošanas apturēšanu, kas piemērojama 2022. gada otrajā pusgadā, reglamentē attiecīgi Regula (ES) 2022/972 un Regula (ES) 2022/1008.

Abās regulās uzskaitītos produktus Eiropas Savienībā var importēt bez muitas nodokļa vai ar samazinātu nodokļa likmi.

Papildu informācija:

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites