Välkommen till användare av databasen för marknadstillträdes2Marknadstillträde

Din EU-port till handelsinformation för exportörer och importörer

Vad är Access2Markets?

Access2Markets är den nya portalen där EU:s exportörer och importörer kan hitta detaljerad information om

 • taxor
 • ursprungsregler
 • skatter och tilläggstullar
 • importförfaranden och importformaliteter
 • produktkrav
 • handelshinder
 • handelsflödesstatistik

... så att du kan hitta den bästa källan eller exportmarknaden för dina produkter.

Information från databasen för marknadstillträde

Allt innehåll i databasen för marknadstillträde finns nu på Access2Markets.

Access2Markets innehåller information för både importörer och exportörer.

Här hittar du alla tullar, importförfaranden och formaliteter samt produktspecifika krav för mer än 120 exportmarknader utanför EU som står för mer än 90 % av det totala värdet av exporten till länder utanför EU.

Ny information på Access2Markets

Utöver viktig landsspecifik information om export- och importvillkor har Access2Markets

 • steg-för-steg-guider för export/import av varor och tjänster
 • detaljerad vägledning om ursprungsregler
 • ett verktyg som hjälper dig att bedöma produktens ursprung
 • en förklaring av handelsterminologin på vägen
 • Information om hur tullar enligt handelsavtal kommer att avvecklas med tiden
 • statistik över handelsflöden med diagram.

Access2Markets finns på alla 24 officiella EU-språk och har en flexibel och mobileknad layout.

Hur man arbetar med Access2Markets

Letar efter tullar, tullförfaranden och tullformaliteter, produktkrav eller statistik för en viss produkt?

Min handelsassistent

 • ange ”produktnamn eller produktkod”
 • ange ”land från” och ”land till”
 • klicka på Sök.

Översikt över EU:s handelsavtal och vad de omfattar

Letar du efter information om ett av EU:s handelsavtal, inklusive ursprungsregler, och hur kan du bevisa din produkts ursprung?

Gå till Marknaderna och välj det land som du har intresse av på marknader utanför EU.

Jag är ny för handel. Kan jag få en introduktion?

Besök sektionerna varor eller tjänster för steg-för-steg-guider för handel med varor och tjänster eller läsa sidorna om investeringar och marknader.

Handelshinder

Stöter på hinder för marknader utanför EU?Använd Access2Markets för att berätta om dem!

Kan du inte hitta vad du letar efter? Låt oss hjälpa dig!

Hur kan vi förbättra oss? Använd återkopplingsknapparna längst ner på varje sida för att meddela oss!

Dela sidan:

Genvägar