10 december 2021

Armenien lämnar det allmänna preferenssystemet senast 01/01/2022

Från och med den 1 januari 2022 kommer Armenien att uteslutas från det allmänna preferenssystemet i enlighet med R/UE 2021/114, eftersom landet av Världsbanken har klassificerats som högremedelinkomstland 2018, 2019 och 2021.

Enligt förordning (EU) 2018/148 är Armenien därför inte längre berättigat till status som förmånsland inom det allmänna preferenssystemet.

Till följd av att Armenien upphör att vara förmånsland inom det allmänna preferenssystemet bör landet också upphöra att vara ett förmånsland inom den särskilda stimulansordningen enligt artikel 9.1 i förordning (EU) nr 978/2012.

Mer information finns i:

Dela sidan:

Genvägar