Речник на термините:

European Commission

Европейската комисия е изпълнителната власт на Европейския съюз, която отговаря за предлагането на законодателство, изпълнението на решения, утвърждаването на договорите на ЕС и управлението на ежедневната дейност на ЕС. Седалището на Европейската комисия е в Брюксел, Белгия, както и някои служби в Люксембург. Комисията има представителства във всички държави от ЕС и 139 делегации в целия свят.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки