Version: 1.3.0.36 (2021-02-26 16:09)
Речник на термините:

European Commission

Европейската комисия е изпълнителната власт на Европейския съюз, която отговаря за предлагането на законодателство, изпълнението на решения, утвърждаването на договорите на ЕС и управлението на ежедневната дейност на ЕС. Седалището на Европейската комисия е в Брюксел, Белгия, както и някои служби в Люксембург. Комисията има представителства във всички държави от ЕС и 139 делегации в целия свят.

Share this page:

Бързи връзки