Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00204.cc.cec.eu.int
Termin ze słowniczka:

Komisja Europejska

Komisja Europejska jest organem wykonawczym Unii Europejskiej odpowiedzialnym za proponowanie aktów prawnych, wdrażanie decyzji, przestrzeganie traktatów UE i zarządzanie bieżącą działalnością UE. Komisja Europejska ma swoją siedzibę w Brukseli, Belgii i niektórych służbach również w Luksemburgu. Komisja ma swoje przedstawicielstwa we wszystkich państwach członkowskich UE, a także 139 delegatur na całym świecie.

Udostępnij tę stronę:

Linki