Termin ze słowniczka:

Komisja Europejska

Komisja Europejska jest organem wykonawczym Unii Europejskiej odpowiedzialnym za proponowanie aktów prawnych, wdrażanie decyzji, przestrzeganie traktatów UE i zarządzanie bieżącą działalnością UE. Komisja Europejska ma swoją siedzibę w Brukseli, Belgii i niektórych służbach również w Luksemburgu. Komisja ma swoje przedstawicielstwa we wszystkich państwach członkowskich UE, a także 139 delegatur na całym świecie.

Udostępnij tę stronę: