Pojem v slovníku:

Európska Komisia

Európska komisia je výkonnou zložkou Európskej únie, ktorá je zodpovedná za navrhovanie právnych predpisov, vykonávanie rozhodnutí, dodržiavanie zmlúv EÚ a riadenie každodenných činností EÚ. Európska komisia má svoje sídlo v Bruseli v Belgicku a niektoré služby aj v Luxemburgu. Komisia má vo všetkých členských štátoch EÚ a na celom svete 139 delegácií.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy