Όρος στο γλωσσάριο:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το εκτελεστικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδιο για την υποβολή νομοθετικών προτάσεων, την εφαρμογή των αποφάσεων, την τήρηση των συνθηκών της ΕΕ και τη διαχείριση των καθημερινών δραστηριοτήτων της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την έδρα της στις Βρυξέλλες (Βέλγιο) και ορισμένες υπηρεσίες στο Λουξεμβούργο. Η Επιτροπή διατηρεί γραφεία σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ καθώς και 139 αντιπροσωπείες σε όλον τον κόσμο.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις