Ensidige handelsaftaler

Eksporterer eller importerer du fra et udviklingsland til et udviklet land? Dine varer vil kunne få nedsat eller slet ingen told takket være en ensidig handelsaftale.

Hvad er en ensidig handelsaftale?

Ensidige handelsaftaler er ensidige, ikke-gensidige handelspræferencer, som de udviklede lande indrømmer udviklingslande, med det formål at hjælpe dem med at øge eksporten og fremme den økonomiske udvikling.

Det er meningen, at de skal

  • fremme eksport og økonomisk udvikling i modtagerlandene
  • støtte deres bestræbelser på at bekæmpe fattigdom, fremme god forvaltningspraksis og støtte bæredygtig udvikling
  • tilskynde til overholdelse af internationale standarder på områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljøbeskyttelse

 

Hvad betyder det så for dig?

  • under præferenceordningerne kan du eksportere/importere fra et udviklingsland til et udviklet land ved at betale mindre eller slet ingen told overhovedet
  • dine varer skal have oprindelsesstatus i det præferenceberettigede land i henhold til oprindelsesregler, der er fastsat ved den særlige ordning
  • varedækning, landedækning og specifikke regler varierer meget fra aftale/ordning til en anden

Konditionalitet

Ensidige handelsaftaler er ofte betingede af udviklingen på områderne menneskerettigheder, bæredygtig udvikling og god regeringsførelse i modtagerlandene. Hvis der sker alvorlige og systematiske overtrædelser, kan det indberettende land trække denne fordel tilbage, indtil situationen forbedres i tilstrækkelig grad.

De enkelte lande

Leverandører af præferencehandelsaftaler omfatter: EU, Armenien, Australien, Canada, Chile, Kina, Island, Indien, Japan, Kasakhstan, Sydkorea, Den Kirgisiske Republik, Montenegro, Marokko, New Zealand, Norge, Rusland, Schweiz, Taiwan, Tadsjikistan, Thailand, Tyrkiet og USA.

Se listen over præferencehandelsordninger i verden

Del denne side:

Genveje