Όρος στο γλωσσάριο:

Επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση

Αναφέρεται σε προϊόντα που έχουν παραχθεί με τη χρήση μη καταγόμενων υλών ή τα οποία έχουν εν μέρει υποστεί επεξεργασία στο εξωτερικό. Οι κανόνες καταγωγής που περιλαμβάνονται στις προτιμησιακές εμπορικές ρυθμίσεις περιλαμβάνουν κατάλογο ο οποίος καθορίζει, για κάθε προϊόν, τις απαιτούμενες επεξεργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν στη χώρα εταίρο προκειμένου το προϊόν να θεωρηθεί καταγόμενο.

Σχετικό περιεχόμενο:

Κανόνες καταγωγής

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις