Ιστορία εταιρείας:

Εκ νέου ψύξη της Κεντρικής Αμερικής

Εκ νέου ψύξη της Κεντρικής Αμερικής

«Είναι απίθανο να πραγματοποιήσουμε εμπορικές συναλλαγές στον Παναμά χωρίς την εμπορική συμφωνία»

Hans de Haas, διευθύνων σύμβουλος, Thermaflex

Για την ολλανδική εταιρεία Thermaflex, η συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Κεντρικής Αμερικής άνοιξε αγορές τις οποίες δεν θα είχαν εξετάσει χωρίς την ύπαρξη συμφωνίας. Οι λύσεις θέρμανσης, ψύξης και υγιεινής του Thermaflex εξυπηρετούν σήμερα ιατρικές εγκαταστάσεις, ξενοδοχεία, καταστήματα λιανικής πώλησης και κτίρια κατοικιών στην περιοχή αυτή, η οποία κάποτε κυριαρχείται από τις ΗΠΑ. Η εμπορική συμφωνία κατάργησε το 99 % των δασμών στα βιομηχανικά προϊόντα και άνοιξε ευκαιρίες για δημόσιες συμβάσεις, δίνοντας τη δυνατότητα σε αυτή την επιχείρηση της ΕΕ να ανταγωνιστεί τους τοπικούς και τους αμερικανούς προμηθευτές επί ίσοις όροις. Δείτε το βίντεο για να δείτε πώς μπορεί να ωφεληθεί και η επιχείρησή σας.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις

  1. Όταν η τιμή αναφέρεται στο βάρος, είναι το μεικτό ή το καθαρό βάρος της;
  2. Πώς μπορώ να βρω τον εισαγωγικό δασμό που ισχύει για το προϊόν μου;
  3. Εάν θέλω να πουλάσω το προϊόν μου σε διάφορες χώρες της ΕΕ, υπάρχουν εισαγωγικοί δασμοί για την πληρωμή κάθε φορά που το προϊόν μου εισέρχεται σε άλλη χώρα;
  4. Μπορώ να λάβω κατάλογο προϊόντων που χρεώνονται με συντελεστή κατά την εισαγωγή 0%
  5. Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης εφαρμόζονται σε επίπεδο ΕΕ ή σε εθνικό επίπεδο;
  6. Πώς επιβαρύνεται ο ΦΠΑ στην ΕΕ;
  7. Τα τρόφιμα που εξάγονται στην ΕΕ πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένη από την ΕΕ εγκατάσταση;
  8. Πώς μπορώ να λάβω έγκριση για την εξαγωγή ιχθύων στην ΕΕ;
  9. Για ποιους τομείς υπηρεσιών μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;
  10. Για ποιες χώρες μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;