Príbeh spoločnosti:

Opätovné ochladzovanie Strednej Ameriky

Opätovné ochladzovanie Strednej Ameriky

„Je nepravdepodobné, že by sme obchodovali v Paname bez obchodnej dohody“

Hans de Haas, výkonný riaditeľ Thermaflex

Pokiaľ ide o holandskú spoločnosť Thermaflex, dohoda o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou otvorila trhy, o ktorých by sa neuvažovalo bez platnej dohody. Kúrenie, chladenie a sanitárne riešenia Thermaflexu v súčasnosti slúžia zdravotníckym zariadeniam, hotelom, maloobchodným predajniam a obytným budovám v tomto regióne, v ktorom kedy dominovali USA. Obchodnou dohodou sa odstránilo 99 % ciel na priemyselné výrobky a otvorili sa príležitosti na verejné obstarávanie, čo umožnilo tomuto podniku EÚ súťažiť s miestnymi a americkými dodávateľmi za rovnakých podmienok. Pozrite si video a dozviete sa, ako z neho môže mať prospech aj váš podnik.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy