Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00204.cc.cec.eu.int
Sõnastiku mõiste:

Mitte @-@ manipulatsioon

Kauplemise sooduskorra kohased sätted, mis on seotud päritolustaatusega kaupade veoga ühe poole territooriumilt teise poole territooriumile. Kui kaup mingil põhjusel läbib riiki, mis ei ole partnerriik ega ELi riik, lubatakse selle sättega saadetisi kolmandas riigis osadeks jagada ja teha muid toiminguid, tingimusel et kaup jääb transiidiriigis tollijärelevalve alla.

Jagage seda lehte:

Kiirlingid