Version: 1.6.1.43 (2021-05-06 14:34)
Hakusana:

Kiinteä tuontiarvo

Jos yhteisen tullitariffin mukaisen tullin soveltaminen riippuu tuodun erän tulohinnasta, hinnan todenmukaisuus tarkistetaan käyttämällä kiinteää tuontiarvoa, jonka komissio on laskenut tuotteen ja alkuperän mukaan jäsenvaltioiden edustavilla tuontimarkkinoilla tai tarvittaessa muilla markkinoilla todettujen hintojen painotetun keskiarvon perusteella.

Jaa tämä sivu:

Linkit