04 Deireadh Fómhair 2022

An Chéad Chomhaontú Trádála agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Ríocht Aontaithe

Tá an Coimisiún Eorpach ag tabhairt cuireadh do gach páirtí leasmhar clárú chun páirt a ghlacadh sa chéad Fhóram Sochaí Sibhialta den chomhaontú trádála agus comhair idir an tAontas Eorpach agus an Ríocht Aontaithe a thionólfar an 4 Deireadh Fómhair 2022 sa Bhruiséil.Osclaítear an rannpháirtíocht d’Eagraíochtaí na Sochaí Sibhialta a dhéanann ionadaíocht ar eagraíochtaí fostóirí, ionadaithe oibrithe, eagraíochtaí neamhrialtasacha agus acadóirí. Tá an nasc le clárú ag bun na teachtaireachta seo.

Tá líon teoranta spotaí ann do rannpháirtithe gníomhacha, a roghnófar ar bhonn ionadaíoch agus nóiméad clárúcháin. Beidh rannpháirtithe cláraithe eile in ann an fóram a leanúint trí shruthú gréasáin.

Tá Raon feidhme Fhóram na Sochaí Sibhialta den Chomhaontú Trádála, Iompair agus Iascaigh (TCA) idir an tAontas Eorpach agus an Ríocht Aontaithe ina chuid 2 den chomhaontú lena gcumhdaítear réimsí na trádála, an iompair agus an iascaigh. Áirítear trádáil in earraí, inbhuanaitheacht, comhar fuinnimh agus cothrom iomaíochta sa chlár oibre don chéad chruinniú CCS seo.

Osclófar an clárú an 5 Meán Fómhair agus cuirfear deireadh leis an 27 Meán Fómhair 2022.

Clárú le haghaidh eagraíochtaí de chuid an Aontais

Clárú le haghaidh eagraíochtaíde chuid naRíochta Aontaithe

Má tá ceisteanna agat, scríobh chuig TRADE-E1-SECRETARIAT@ec.europa.eu.

Eolas praiticiúil

Nuair a bheidh
  1. Dé Máirt, an 4 Deireadh Fómhair 2022, 10:00 Am Lár na hEorpa
  2. Dé Máirt, an 4 Deireadh Fómhair 2022, 17:30 Am Lár na hEorpa
I gcás ina
An tIonad Comhdhála Albert Borschette sa Bhruiséil agus ar mhodh fíorúil
Cé ba chóir a bheith i láthair
Eagraíochtaí na sochaí sibhialta
Teangacha
Béarla
Eagraithe
Ard-Stiúrthóireacht na Trádála
Suíomh gréasáin
Seolfar sonraí rochtana chuig rannpháirtithe cláraithe

Cur síos

Tá an Coimisiún Eorpach ag iarraidh ar na páirtithe leasmhara uile clárú chun páirt a ghlacadh sa chéad Fhóram Sochaí Sibhialta den chomhaontú trádála agus comhair idir an tAontas Eorpach agus an Ríocht Aontaithe a bheidh ar siúl an 4 Deireadh Fómhair 2022.

Roinn an leathanach seo: