04 Οκτωβρίου 2022

Πρώτο φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών για τη συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να εγγραφούν για να συμμετάσχουν στο πρώτο φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Οκτωβρίου 2022 στις Βρυξέλλες.Η συμμετοχή είναι ανοικτή σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που εκπροσωπούν οργανώσεις εργοδοτών, εκπροσώπους εργαζομένων, ΜΚΟ και ακαδημαϊκούς. Ο σύνδεσμος για την εγγραφή βρίσκεται στο κάτω μέρος αυτού του μηνύματος.

Υπάρχει περιορισμένος αριθμός σημείων για τους ενεργούς συμμετέχοντες, τα οποία θα επιλεγούν με βάση την αντιπροσωπευτική και χρονική στιγμή της εγγραφής. Άλλοι εγγεγραμμένοι συμμετέχοντες θα μπορούν να παρακολουθήσουν το φόρουμ μέσω διαδικτυακής μετάδοσης.

Το πεδίο εφαρμογής του φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου αποτελεί μέρος 2 της συμφωνίας που καλύπτει τους τομείς του εμπορίου, των μεταφορών και της αλιείας. Η ημερήσια διάταξη αυτής της πρώτης συνεδρίασης του ΚΣΠ περιλαμβάνει το εμπόριο αγαθών, τη βιωσιμότητα, την ενεργειακή συνεργασία και τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού.

Η εγγραφή θα ξεκινήσει στις 5 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 27 Σεπτεμβρίου 2022.

Εγγραφή για οργανισμούς της ΕΕ

Καταχώριση για οργανισμούςτου Ηνωμένου Βασιλείου

Για ερωτήσεις, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στη διεύθυνση TRADE-E1-SECRETARIAT@ec.europa.eu.

Πρακτικές πληροφορίες

Πότε
  1. Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022, 10.00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης
  2. Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022, 17:30 θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης
Όπου:
Συνεδριακό κέντρο Albert Borschette στις Βρυξέλλες και με εικονικά μέσα
Ποιος πρέπει να παραστεί
Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών
Γλώσσες
Αγγλικά
Διοργανωτές
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δικτυακός τόπος
Τα στοιχεία πρόσβασης θα αποσταλούν στους εγγεγραμμένους συμμετέχοντες

Περιγραφή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να εγγραφούν για να συμμετάσχουν στο πρώτο φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου (ΣΕΣ) που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Οκτωβρίου 2022.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις