04 oktober 2022

Det första forumet för det civila samhället i handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Förenade kungariket

Europeiska kommissionen inbjuder alla berörda parter att registrera sig för att delta i det första forumet för det civila samhället inom ramen för handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Förenade kungariket, som ska hållas den 4 oktober 2022 i Bryssel.Deltagandet är öppet för organisationer i det civila samhället som företräder arbetsgivarorganisationer, arbetstagarföreträdare, icke-statliga organisationer och akademiker. Länken för registrering finns längst ner i meddelandet.

Det finns ett begränsat antal reklaminslag för aktiva deltagare, som kommer att väljas ut på grundval av representativiteten och tidpunkten för registreringen. Andra registrerade deltagare kommer att kunna följa forumet genom webbsändningar.

Tillämpningsområdet för forumet för det civila samhället i handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Förenade kungariket är del 2 i avtalet om handel, transport och fiske. Dagordningen för detta första möte i GSR omfattar handel med varor, hållbarhet, energisamarbete och lika villkor.

Registreringen kommer att inledas den 5 september och avslutas den 27 september 2022.

Registrering för EU-organisationer

Registrering för brittiskaorganisationer

För frågor, skriv till TRADE-E1-SECRETARIAT@ec.europa.eu.

Praktiska uppgifter

När
  1. Tisdagen den 4 oktober 2022 kl. 10:00 CEST
  2. Tisdagen den 4 oktober 2022 kl. 17:30 CEST
Där
Konferenscentrum Albert Borschette i Bryssel och virtuellt
Deltagare
Civilsamhällets organisationer
Språk
Engelska
Organisatörer
Generaldirektoratet för handel
Webbplats
Uppgifter om åtkomst kommer att skickas till registrerade deltagare

Beskrivning

Europeiska kommissionen inbjuder alla berörda parter att registrera sig för att delta i det första forumet för det civila samhället inom ramen för handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Förenade kungariket, som ska hållas den 4 oktober 2022.

Dela sidan:

Genvägar