Roba koja je u dovoljnoj mjeri prerađena

Proizvod može biti podrijetlom i iz EU-a ili partnerske zemlje iako je proizveden od materijala iz drugih zemalja ili je djelomično prerađen u inozemstvu, tj. ne u partnerskoj zemlji. To je slučaj ako je proizvod u dovoljnoj mjeri prerađen.

Kriteriji za dostatnu preobrazbu proizvoda opisani su u posebnim popisima u povlaštenim pravilima EU-a o podrijetlu u svakom povlaštenom režimu. U većini sporazuma kriteriji su opisani u sljedećem formatu:

  • stupac 1: Proizvod naveden u sustavu klasifikacije proizvoda EU-a
  • stupac 2: opis proizvoda
  • stupac 3: opis potrebne prerade koju treba obaviti u EU-u ili zemlji trgovinskom partneru kako bi se proizvod smatrao proizvodom s podrijetlom
  • stupac 4: možete pronaći drugu obradu opisanu u stupcu 4. U tom slučaju možete odabrati između stupca 3. ili 4. kojeg pravila slijede

Pravila iz 3. za dostatnu pretvorbu

Na popisima za određene proizvode (stupci 3. i 4.) upotrebljavaju se tri osnovna pravila kojima se utvrđuje je li proizvod u dovoljnoj mjeri prerađen u EU-u ili zemlji trgovinskom partneru.

A) Pravilo „dodana vrijednost”

Možete pronaći pravilo prema kojem vrijednost svih materijala bez podrijetla koje koristi proizvođač/izvoznik u EU-u ili zemlji trgovinskom partneru ne smije premašiti određeni postotak cijene proizvoda (franko tvornica).

Navodi se kao proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne premašuje [X]% cijene proizvoda franko tvornica

U tom slučaju morate usporediti

  • carinska vrijednost svih materijala bez podrijetla upotrijebljenih u proizvodnji robe (tj. na temelju vrijednosti koja je pri uvozu tih materijala prijavljena u carinskom uredu EU-a ili zemlji trgovinskom partneru)

pri čemu je

  • cijena robe franko tvornica (tj. vrijednost robe pri napuštanju objekta u kojem je proizvedena)

Pravilo je zadovoljeno ako vrijednost materijala bez podrijetla ne prelazi postotak naveden u pravilu.

B) Promjena razvrstavanja u carinsku tarifu

Možete pronaći pravilo prema kojem ne možete imati robu koja je razvrstana u carinsku tarifu kao bilo koji materijal bez podrijetla koji je proizvođač/izvoznik uvezao iz treće zemlje i upotrebljavao u proizvodu.

Navest će se kao proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

U tom slučaju morate usporediti

  • razvrstavanje upotrijebljenih materijala bez podrijetla u Carinsku tarifu (4 znamenki)

pri čemu je

  • razvrstavanje robe u carinsku tarifu koju želite izvesti ili uvesti

Pravilo je ispunjeno ako razvrstavanje u carinsku tarifu nije istovjetno.

C) Proizvodnja od određenih proizvoda

Možete pronaći pravilo kojim se proizvođaču/izvozniku dopušta upotreba određenog materijala bez podrijetla iz trećih zemalja (koje nisu EU ili zemlja trgovinski partner) u proizvodnji proizvoda te se i dalje smatra da je proizvod podrijetlom iz EU-a ili zemlje trgovinskog partnera.

Navest će se kao proizvodnja od dobrog jaja/[pređa] [meso] itd.

Proizvođač/izvoznik može uvoziti i materijal u prethodnom stanju proizvodnje (npr. za pređu možete uvoziti vlakna). Međutim, proizvođač/izvoznik ne smije uvoziti materijal u kasnijoj fazi proizvodnje (npr. za pređu ne smijete uvoziti tkaninu).

Potpuni popis nalazi se u prilogu Pravila o podrijetlu za svaki povlašteni sporazum. (poveznica na odjeljak o tržištima?) Smatrajte da u nekim slučajevima pravilo može biti kombinacija kriterija a), b) i/ili c).

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice